مقالات و پایان نامه ها

رسول گرامی اسلام می فرمایند”السهل ما جعلت سهلاً” یعنی آسان آن چیزی است که تو آن را آسان گیری

آسان بگیریم تا آسان شود: رسول گرامی اسلام می فرمایند”السهل ما جعلت سهلاً” یعنی آسان آن چیزی است که تو آن را آسان گیری   مسلماً تمام فعل وانفعالات بین ما واجتماع بسته به نوع نگرش وبرخورد ما می تواند Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

احکام وسنتها تا قیامت جاودانند

.احکام وسنتها تا قیامت جاودانند: ممکن است مخالفان متعه ادعا کنند که متعه حکمی بوده مربوط به صدر اسلام ومربوط به همان شرایط نه زمان فعلی ما وگرنه چرا سنی ها این مسئله راقبول ندارند ؟ جواب: گویا شمای بچه Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

مخالفتها احساساتی ونسبی است نه اعتقادی

“مخالفتها احساساتی ونسبی است نه اعتقادی: مسلماً همه می دانند که متعه یک حقیقت شرعی مثل حقیقت نماز است و همه به آن اعتقاد دارندبنابراین ریشه مخالفت در احساسات است با این توضیح که مردها چون همسرانشان شرعاً نمی توانند Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

ریاضت جنسی افتخار وکمال نیست:

ریاضت جنسی افتخار وکمال نیست: ازدواج دیر هنگام یا دوری از ازدواج موقت در شرایط فراهم وتحمل ریاضت جنسی نه تنها کمال وثوابی برای انسان ندارد بلکه محرومیت از حق طبیعی ومشروعی است که عقل آن را تقبیح می کند Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

آیا با وجود نکاح موقت بحران جنسی جامعه حل می گردد؟

آیا با وجود نکاح موقت بحران جنسی جامعه حل می گردد؟ اگر تازه ما بتوانیم فرهنگ متعه را به نحو کامل جا بیندازیم وذهن همه مردم را در این مسئله از توهمات بزدائیم وهمه را موافق با این مسئله نماییم Read more…

By 92, ago