مقالات و پایان نامه ها

آیا با وجود نکاح موقت بحران جنسی جامعه حل می گردد؟

آیا با وجود نکاح موقت بحران جنسی جامعه حل می گردد؟ اگر تازه ما بتوانیم فرهنگ متعه را به نحو کامل جا بیندازیم وذهن همه مردم را در این مسئله از توهمات بزدائیم وهمه را موافق با این مسئله نماییم وحتی تعداد ازدواجهای موقت 30 -40 برابر شود نهایتاًتازه ما Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

نکاح مسیار چیست؟

نکاح مسیار چیست؟ با تحریمی که عمر در مسئله متعه انجام داد سنی ها جهت اطاعت از خلیفه خود مجبور به قبول این امر شدند ولی بعد مثل کسی شدند که یک چهار دیواری دور خود می کشد وهیچ راهی برای خروج نمی گذارد و ناگاه متوجه می شود که Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

ترک خانه ی پدری-تشکیل زندگی زناشویی

ترک کردن خانه ی پدری،گام مهمی در پذیرفتن مسئولیت است. میانگین سن ترک کردن خانه ی پدری در سال های اخیر افزایش یافته است، به طوری که جوانان بیشتری قبل از ازدواج،مستقل زندگی می کنند. اینکه فرد در چه سنی خانه ی پدری را ترک کند،دلایل متعددی دارد. ترک کردن Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

تحقيقات انجام شده در داخل كشور – ساخت خانواده

تحقيقي تحت عنوان بررسي رابطه رضايت زناشويي از زندگي و بيماريهاي رواني زنان متاهل شهرستان نهاوند انجام گرفته كه نتيجه تحقيق حاكي از آن اسيت كه بين علائم رواني مانند افسردگي و اضطراب و رضايت زناشويي رابطه معني داري وجود دارد ( احمد دلاوري – 1370 ) . بهادري (1372 Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

واژه خانواده -تعريف خانواده -چرخه ي دوره ي زندگي خانوادگي

خانواده معادل famille و در زبان فرانسه family  در زبان انگليسي است كه خود از واژه ي لاتين familia به مفهوم مجموعه ي پدر و مادر و فرزندان آمده است . خانواده در زبان فارسي به معناي دودمان و اهل خانه است . در عشاير ايران خانواده را « حونه Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

مشکلات ازدواج

اسلام برای تسهیل امر ازدواج موانع این امر مهم را از سر برداشته است . از نظر اسلام حتی فقر نمی تواند مانع ازدواج شود و هر چه مهریه و جهیزیه کمتر باشد مطلوبتر و بهتر است . پیامبر گرامی اسلام ( ص ) فرموده اند : « وقتی کسی Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

مخادنه-نكاح رهط

«مخادنه» در لغت به معناى «مصاحبه» و «دوستى داشتن» است; يعنى زنى براى خود، مردى را، و مرد براى خود، زنى را به دوستى برمى گزيد و آن دو دوست با هم رفت و آمد و نزديكى مى كردند. پس هرگاه فرزندى زاده مى شد، زن اعلام مى كرد كه Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

گونه اصلى ازدواج (زناشويى)

آوازه «تاريخ قبل از اسلام» به عصر جاهليت، چه بسا اين تصور را به وجود آورد كه ازدواج در آن دوره، به دور از هر آيين و مرامى بوده است و در آن روزگار اساساً هرچه بوده، تنها راهى براى اطفاى نايره شهوت بوده است و نه ازدواج به مفهوم Read more…

By 92, ago