مقالات و پایان نامه ها

با ثبات ترين ازدواج ها

ازدواج، شباهت ها و تفاوت ها رفتارها   از زمان هاي خيلي دور همواره اين سؤال بين روانشناسان خانواده مطرح بوده است كه آيا شباهت ها باعث به وجود آمدن ازدواج موفق مي شود يا تفاوت ها؟   پژوهش هاي به عمل آمده نشان مي دهد كه با ثبات ترين Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

اثرات طلاق

طلاق دید کلی روز به روز ازدواجهای ناشاد بیشتری به طلاق ختم می‌شوند. حدس و گمانهایی راجع به خاستگاه افزایش نرخ طلاق وجود دارند که عبارتند از: افت اخلاقی ، خودخواهی فزاینده نسل من ، جستجو برای تجارب جدید و ناتوانی آدمیان در ایجاد روابط عمیق. امروزه تحریم‌های اجتماعی در Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

بررسی ملاکهای ازدواج سالم در مشاوره قبل از ازدواج

ضرورت و اهمیت مشاوره قبل ازدواج ازدواج مساله بسیار مهمی است که بسیاری از جنبه‌های مختلف زندگی فردی و اجتماعی انسان را تحت تاثیر قرار می‌دهد. امروزه شمار روز افزون مواد طلاق موجب شده است تا صاحبنظران به فکر پیدا کردن راه حلهایی باشند که یک ازدواج موفق و سالم Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

عوامل مربوط به شرایط زندگی

عوامل مربوط به شرایط زندگی درآمد و اشتغال درآمد کم و ناامنی شغلی با رضایت مندی زناشویی پایین همراه است. هنگامی که زوجین دائما درباره پول نگرانی داشته باشند، رضایت مندی زناشویی پایین خواهد بود. بویژه برای شوهرها ، رضایت مندی شغلی با خشنودی زناشویی رابطه دارد. اما موفقیت شغل Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

مفهوم تعهد در ازدواج

مفهوم تعهد در ازدواج ازدواج خوب و مـوفـقـيـت آمـيـز وجـود دارد امـا ازدواج بـي عيب و نقص و تمام عيار ميسر نميباشد. هر ازدواج موفق و پايدار شامل متعهد گشتن بي قيد و شـرط نـسـبـت بـه يك فرد نا كامل است. اين انتظار كه همسرتان كامـل و فـاقـد هـر گـونه Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

اهميت مشاوره پيش از ازدواج

رموز ازدواج موفق آيـا تصميم به ازدواج داريد؟ و يا آنكه در حـال حـاضـر متاهل                                       مـي باشـيـد؟ شـمـا قادر به بـنيان نـهادن يك ازدواج موفق                                      و پايدار خواهيد بود. من بر اساس  تجربيات پيشـيـن خـود                                       مي دانـم كـه پـايدار نگاه داشتن يك ازدواج موفق مستلزم                                       تـلاش و كـوشـش مسـتمـر است. Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

عشق های رمانتیک

این احترام برای نیازهای فردی، بر اصلاحاتی که در دهه ی شصت و هفتاد بر قوانین طلاق انجام گرفت تاثیر بسیار زیادی داشته است. طی این دوره، فرهنگ بیشتر تمرکز بر رضایت و خوشنودی فردی بود که ازدواج نیز بخشی از آن به شمار می رفت. این تغییر فوایدی نیز به Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

تعهد و ازدواج

اما تعهد و ازدواج، پاداش فیزیکی و مالی واقعی به دنبال خواهد داشت. شواهد و مدارک دال بر این است که افراد ازدواج کرده و متاهل نسبت به افراد مجرد، ثبات مالی بیشتری دارند. اما فواید ازدواج به مسائل مالی محدود نمی شود. تحقیقات مربوطه نشان داده است که افراد Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

انتظارات و آرزوهاي بزرگ در ازدواج

انتظارات و آرزوهاي بزرگ در ازدواج آیـا تـلاش هایتان برای پیدا کردن کامل ترین زوج، بیشتر به ضررتان بوده تا بـه نـفعتان؟ روانشناسان، بینشی را مطرح مـی کنند که چطور جستـجوها و تــلاش هـای شـمـا بـرای یافتن عشق حقـیقی، مـانـع لذت بردن از زندگیتان، ازدواج و داشتن روابط سالم می Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

ازدواج و تابعیت زن ایرانی

تکوین جوامع اولیه متکی بر اولویت و قاهریت توان جسمی و نوعاً عاری از تفکر، ظرافت و احساس بود، زنان با جسم ظریف و طبع لطیف در این روند از جایگاه چندان مستحکمی برخوردار نبودند؛ با این فرض تاریخی، می توان به بیان مقهوریت و در نتیجه به مظلومیت زنان Read more…

By 92, ago