عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر انعطاف پذیری استراتژیک بر عملکرد صادراتی شرکت های صادرکننده سنگ تزئینی

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

چ

1.2    اندازه گیری عملکرد صادراتی

هیچ معیار عامه­پسند برای اندازه­گیری عملکرد صادرات وجود­ندارد . متون تحقیقاتی نشان­می­دهند­که  مطالعات مورد نظر از دو رویکرد متفاوت برای اندازه­گیری عملکرد صادراتی بهره گیری­شده­می باشد .  رویکرد ابتدایی شرکت­ها را به حالت صادر­کننده وغیرصادرکننده تقسیم­کرده­می باشد .

هدف اصلی مطالعات انجام­شده که از دوگانگی صادر­کننده – غیرصادرکننده بهره گیری می­کنند توسعه درک ویژگی­هائی­ست که دو گروه را از هم جدا می­کنند .                                                              (Burton & Schlegelmilch, 2007; Cavusgil & Nevin, 2001; Daniels & Goyburo, 1997) .

مساله اساسی با رویکرد صادرکننده-غیرصادرکننده ، فرض­اینست­که صادرات فی­نفسه به­عنوان عملی موفقیت­آمیز می­باشد.این روش قادر به تشخیص این نیست که سازمان­ها درپی ­صادرات بخاطر مزایای در ارتباط با رشد افزون و سوددهی بالای آن هستند. نتایج حاصل از مطالعات با بهره گیری از این روش  قادربه نشان­دادن استراتژی­های مورداستفاده توسط صادر­کنندگانی که در­حاشیه موفق بوده­اند می باشد، برای اینکه آنها احتمالا از لیست صادرکنندگان کاملا موفق بیرون هستند. روش دوم عملکرد صادراتی شرکت را با بهره گیری از بعضی شاخص­های معنادار موفقیت رصد­می­کند. این رویکرد بهبود وضعیتی را بر روی روش طبقه بندی نشان می­دهد. دراین گروه از مطالعات ، عملکرد صادراتی بطورمعمول با بهره گیری از  شاخص واحد ، اندازه­گیری می­گردد . (Boughhanmi, Al-Mandheri Al-Oufi & Omezzine, 2007; Garnier, 1982; Fenwick & Amine, 1999) معروف­ترین شاخص اندازه شدت صادرات می باشد ،که به شکل صادرات به عنوان درصدی از فروش کل سود آوری صادرات و نرخ رشد صادرات قلمداد­می­گردد. (Edmi unds & Khoury,2006; Kirpalani & MacIntosh, 2000) صادرات و شاخص­های رشد صادرات ترجیحا به سمت شدت سود مستقیم متمایلند برای آنکه اکثر شرکت ها تمایلی به فاش کردن ارقام سود خود ندارند .  (Boughhanmi, et al. 2007)

معروفترین تکنیک­های تجزیه وتحلیل مورداستعمال دراین­مطالعات رگرسیون­چندگانه وآنالیزواریانس می­باشند .

بهرحال طبق یک نظاره (Hirsch,1991:17) درحالیکه دوهدف لزوما منطبق­نیستند، آنها باهم تداخل ندارند. شرکت هایی که درجستجوی سودحاصل ازصادرات هستند، انتظارمی­رود که بایستی سهم صادرات خود راگسترش­دهند. پس، درحالیکه دوهدف ما برهم­منطبق­نیستند، انتظارمی­رود آنها در مسیرهای با مشابهت خیلی کم یا زیاد گام بردارند.چنین به­نظرمی­رسدکه نرخ محدودیت جدی بر روی اعتبار از خود نشان­ندهند. این­دیدگاه توسط یکی­از مطالعات تایید­گردید (Dess & Robinson, 2004) که اظهار داشت که از طریق رویکردهای اندازه­گیری مختلف که اشکالات عدیده­ای را به ما نشان­می­دهند،  مدارک و شواهدی دردست می باشد که یافته­های موجود بطور معناداری نتایج متفاوتی را نشان­نمی­دهند .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

آیا هرچه انعطاف پذیری صادراتی در شرکت های تولید کننده سنگ های تزیینی بالاتر باشد ، سطح عملکرد صادراتی بالاتر می باشد ؟
آیا هرچه انعطاف پذیری صادراتی در شرکت های تولید کننده سنگ های تزئینی بالاتر باشد ، سهم بازار صادراتی آن بالاتر می باشد ؟

راهکارهای بهبود عملکرد صادراتی شرکت های تولید کننده سنگ های تزئینی کدامند ؟

5.1 اهداف پژوهش

این پژوهش با هدف مطالعه انعطاف پذیری استراتژیک بر عملکرد صادراتی انجام می گردد . درهمین راستا اهداف زیر دنبال می گردد :

مطالعه وضعیت عملکرد صادراتی در شرکت های صادر کننده سنگ تزئینی در استان مرکزی

ارائه راهکارهایی برای بهبود عملکرد صادراتی این شرکت ها

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر انعطاف پذیری استراتژیک بر عملکرد صادراتی شرکت های صادرکننده سنگ تزئینی  با فرمت ورد