عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر انعطاف پذیری استراتژیک بر عملکرد صادراتی شرکت های صادرکننده سنگ تزئینی

قسمتی از متن پایان نامه :

1.2    انعطاف پذیری استراتژیک

سانچز2005 درمورد اهمیت منابع برانعطاف­پذیری استراتژیک بحث­کرده­می باشد و اینچنین اظهار­می­داردکه  انعطاف­پذیری استراتژیک توسط روش­هایی محدود­شده ، که در آن شرکت­ها قادر به بهره گیری از منابع موجودند و این باعث تمرکز توجه بر روی نیاز به منابع منعطف و نوعی از  انعطاف پذیری  به ویژه انعطاف­پذیری هماهنگی می­گردد.  Sanchez, 2005)) دیگران نیز به مانندگروال و تانسوهای2001 صحه­بر  اهمیت ایجاد دارایی­های مازاد و نقدینه، منابع کمکی و مخزن منابع منعطف همانطورکه پیشینیان هنگام بحث درمورد اشکال انفعالی از انعطاف پذیری استراتژیک ازآن یاد می کردند،گذاشتند . تحقیقات پیشین کمک کوچکی به درک ارتباط بین منابع ودیگر موارد مسبوق و انعطاف پذیری استراتژیک کرده و بهرحال  منابع به عنوان پیشینه برای انعطاف پذیری استراتژیک اقدام کرده می باشد.  McGuiness, 2001))

انعطاف پذیری استراتژیک : گزینه های استراتژیک به مانند  دوره های جایگزین اقدام می باشند (Sanchez, 2005) نویسندگان بسیاری درمورد اهمیت آن نسبت به انعطاف پذیری درمفهوم کلی و سطح شرکتی اش بحث کرده اند . توسعه گزینه­های استراتژیک باعث ایجادتنوع می­گردد به­طوری­که گزینه­ها برای شرکت و برای جذب شان در دسترس می باشند . (Sanchez,2005)                                  .     برای نویسندگانی مانند سانچز 2005 گزینه های استراتژیک  از اهمیت خاصی برخوردارند چراکه بسادگی داشتن این اختیارت یاگزینه­ها به­مانند بودن به عنوان نماینده­ای برای انعطاف­پذیری استراتژیک می باشد. علاوه براین کومبه وگرینلی 2004 برروی گزینه­های استراتژیک مختلف به­مانند نتایج حاصل از شناخت مدیریتی وتاثیراحتمالی آنها برروی اشکال مختلف رفتارمنعطف، بحث کردن .علیرغم مباحث مفهومی در ارتباط با اهمیت نسبی اختیارات استراتژیک به انعطاف پذیری استراتژیک هیچگونه توسعه نظریه از لحاظ تجربی دردست نمی­باشد. از اینرو یکی از مشارکت های اصلی حاضر در اینکار تحقیقی تمرکز بر روی اختیارات استراتژیک متفاوت و اجرا شده توسط مدیران می باشد .

نظرسنجی فعلی حاکی ازاینست که اختیارات استراتژیک مبتنی برباورهای مدیران بوده و منابع در اختیارشان نشان از ارتباط مستقیم دارد . انعطاف پذیری استراتژیک در ادبیات موضوع چنین تعریف شده می باشد: توانایی شرکت برای انطباق و پاسخگویی به تغییرات محیطی . Combe and Greenley, 2004,p. 1456))  و یا توانایی سازمانی برای مدیریت اقتصادی و سیاسی ریسک ها با پاسخگویی بلادرنگ به تهدیدات و فرصت های بازار (Grewal and Tansuhaj, 2001,p.72).تحقیقات نشان­می­دهد ­برای­دستیابی به انعطاف­پذیری استراتژیک درفعالیت­های­آتی­(یعنی ایجادگزینه­های واقعی برای شرکت ) صادرکنندگان می­توانند در  ساختار صادرات و استراتژی­های صادرات سرمایه­گذاری­کنند و سیستم قابلیت­های متناسب صادرات را ایجادکنند.  (e.g., Buckley and Casson, 1998; Johnson et al., 2003; Sanchez, 1995) سرمایه­گذاری فعلی در این گزینه­ها می­تواند درآینده دسترسی به گزینه­های تصمیم­گیری بیشتری که در نهایت منجر­به افزایش سودآوری، سهم بازاربیشتر و رشد فروش می گردد را ایجادکند .                                             .  سه منبع انعطاف پذیری صادرات شناسایی شده می باشد. ( سه نوع سرمایه گذاری که می تواند گزینه واقعی ایجادکند)این سه منبع براساس ادبیات انعطاف پذیری استراتژیک درتحقیقات می باشند : اول، برمبنای چارچوب مفهومی ارائه شده توسط اولاخ (2000) براذر (2008) و لیبلین (2003) حدی می باشد که در آن شرکت­ها در هنگام تصمیم­گیری صادارت تجربه صادرات خود را با انعطاف­پذیری در       می آمیزند. به ویژه سرمایه­گذاری در تجارب صادراتی بزرگتر (ازطریق واردشدن در بازارهای وسیعتر و بیشتر و یا در محدوده زمانی بزرگتر ) به شرکت­ها این امکان را می­دهد تا خروجی­ها را تغییر­داده و از بازاهای کم سودتر بر بازارهای پرسودتر تمرکزکنند. همچنین به شرکت ها این امکان را می دهدکه تنوع رویدادها و ایده ها را افزایش دهندو این امر به ایجاد فرصت های بیشتر برای توسعه راه های جدید شناسایی گزینه های  تجاری جدیدکمک می کند. (Luo and Peng,1999)انعطاف پذیری صادرات به معنای شناسایی و رصد فرصت های صادراتی جدید برای کسب مزیت ازآنها و اقدام به موقع برای صادرات در این فرصت­ها می­باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

آیا هرچه انعطاف پذیری صادراتی در شرکت های تولید کننده سنگ های تزیینی بالاتر باشد ، سطح عملکرد صادراتی بالاتر می باشد ؟

آیا هرچه انعطاف پذیری صادراتی در شرکت های تولید کننده سنگ های تزئینی بالاتر باشد ، سهم بازار صادراتی آن بالاتر می باشد ؟

راهکارهای بهبود عملکرد صادراتی شرکت های تولید کننده سنگ های تزئینی کدامند ؟

5.1 اهداف پژوهش

این پژوهش با هدف مطالعه انعطاف پذیری استراتژیک بر عملکرد صادراتی انجام می گردد . درهمین راستا اهداف زیر دنبال می گردد :

مطالعه وضعیت عملکرد صادراتی در شرکت های صادر کننده سنگ تزئینی در استان مرکزی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ارائه راهکارهایی برای بهبود عملکرد صادراتی این شرکت ها

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر انعطاف پذیری استراتژیک بر عملکرد صادراتی شرکت های صادرکننده سنگ تزئینی  با فرمت ورد