عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر سرمایه اجتماعی بر تصمیم‌گیری استراتژیک در شعب بانک تجارت

قسمتی از متن پایان نامه :

مقدمه

در یک نظام اجتماعی، تقابل میان کنش‌گران، پایه و اساس نظام به شمار می‌رود. بر مبنای کنش‌های هدفمند، این تقابل در راستای تامین اهداف نهایی کنش‌گران می باشد. تقابل درمبادلات همیشگی کالا و خدمات بین افراد و گروهها در هر تشکل ساده‌ای از یک جامعه دیده می گردد و این، جامعه را از یک طرف در تولید هنجارهای مشترک، هویت مشترک، اعتماد و اطمینان و از طرف دیگر روابط اقتصادی قوی با یکدیگر متحد می‌سازد (اسوندسن[1]، 2000). مقصود از سرمایه اجتماعی انسجام درونی فرهنگی و اجتماعی جامعه، هنجارها و ارزشهای حاکم بر تعاملات فیمابین مردم و نهادهایی می باشد که این هنجارها و ارزشها در آن تعبیه می شوند. سرمایه اجتماعی به منزله چسبی می باشد که انسجام جوامع را تضمین می کند و بدون آن هیچ رشد اقتصادی یا بهزیستی انسانی میسر نمی‌گردد(فاین[2]، 2003).کلمن[3](1990) معتقد می باشد سرمایه اجتماعی، به نوبه خود، هنگامی به وجود می‌آید که روابط میان افراد به شیوه‌هایی دگرگون گردد که کنش را تسهیل کند. مفهوم سرمایه اجتماعی بر منافع بالقوه پیوندهای اجتماعی احاطه دارد (مگدول و بسل[4]، 2003). از دیدگاه کلمن، مفهوم سرمایه اجتماعی نشان‌دهنده آن می باشد که چگونه ساختار اجتماعی یک گروه می‌تواند به عنوان منبعی برای افراد آن گروه اقدام نماید. به دیگر سخن سرمایه اجتماعی عبارت می باشد از ارزش آن جنبه از ساختار اجتماعی که به عنوان منبعی در اختیار اعضا قرار می‌گیرد تا بتوانند به اهداف خود دست یابند. به بیانی دیگر، مفهوم سرمایه اجتماعی دارای دو غیر از مهم می باشد: 1- سرمایه اجتماعی منابع جا گرفته در روابط اجتماعی را نسبت به روابط فردی نمایان می کند. 2- دسترسی و بهره گیری از منابع موجود در اجتماع تنها با عضویت در شبکه‌های اجتماعی مذکو قابل کسب می باشد. پس سرمایه اجتماعی یک جایگاه مشترک برای اعضا و شبکه‌ها خلق می کند تا با بهره گیری از این سرمایه به سود و رفاه بالاتر رسند (سوی‌میناندا[5]، 2007).  به اظهار کلی ادواردز[6](2004)، عقیده دارد که، سرمایه اجتماعی به ارزشها و هنجارهایی مربوط می باشد که از پیوندها و روابط متقابل گروهی اجتماعی تفاهم شده مردم نشات گرفته و به نوبه خود پدیدآورنده آن پیوندها و روابط نیز به شمار می رود.

[1] -Svendsen

[2]ineF-

[3]– Coleman

[4]– Magdol and Bessel

[5]-Soumynananda

[6] -Edwards

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • اهداف

1- شناسائی مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی (درون سازمانی و برون سازمانی) در شعب بانک تجارت استان اصفهان
2- شناسائی مؤلفه‌های تصمیم‌گیری استراتژیک در شعب بانک تجارت استان اصفهان
3- شناسائی اثرات مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی بر تصمیم‌گیری استراتژیک در شعب بانک تجارت استان اصفهان
شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  تأثیر سرمایه اجتماعی بر تصمیم‌گیری استراتژیک در شعب بانک تجارت با فرمت ورد