عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر سرمایه اجتماعی بر تصمیم‌گیری استراتژیک در شعب بانک تجارت

قسمتی از متن پایان نامه :

2-2-6 تصمیمات سلسله مراتبی

این نوع تصمیمات شامل تصمیمات استراتژیک، تاکتیکی، فنی، عملیاتی هستند که در اینجا به تبیین هر یک از آنها می‌پردازیم (حمیدی زاده، 1377).

1- تصمیمات استراتژیک : شامل آن دسته از تصمیمات هستند که جهت آنها متوجه آینده و هدفهای عالی سازمان می باشد و فعالیتهای سازمان را در بلندمدت تحت مطالعه، مطالعه و تاثیر قرار می‌دهند. این نوع تصمیمات معمولا به دلیل تغییرات محیطی و پیشرفت فنی منابع موجود و زمان در دسترس در شرایط عدم امینان اتخاذ می شوند پس ، تصمیم‌گیری استراتژیک، سازمان را هدفمند و در کلیه ابعاد آنرا جهت‌دار می کند. تصمیمات مزبور جنبه اختیاری دارند و بطور غیر مستقیم اتخاذ می شوند. این تصمیمات جهاتی را که سازمان در کل بایستی تعقیب کند تعیین می‌کنند. و مسئولیت آنها بر عهده مدیران سطح بالاست. تصمیمات مزبور اغلب تازه، پیچیده، گسترده و شامل متغیرهای کنترل نشده‌ای از قبیل اقدامات مصرف‌کنندگان یا وضعیت اقتصادی جامعه هستند. فرآیندی که در تصمیمات استراتژیک مورد بهره گیری قرار می‌گیرد تحت تاثیر ساختار سازمانی می باشد و سه مشخصه، ساختاری زیر بر آن تاثیر می‌گذارد:

الف) پیچیدگی و سطح آن

ب) درجه رسمیت ساختار

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ج) سطح و درجه تمرکز و عدم تمرکز سازمانی.

تصمیمات استراتژیک معمولا مربوط به کل سازمان می باشد نه یک بخش یا یک قسمت منفرد از آن، تصمیمات استراتژیک از این نظر که بر برنامه‌های بلندمدت سازمان اثر می‌گذارند محیط بر سازمان هستند.

2- تصمیمات تاکتیکی : این تصمیمات را مدیران میانی و بالایی سازمان اتخاذ میکنند. اما مسئولیت اولیه این نوع تصمیمات که جنبه هماهنگی دارند بر عهده مدیران میانی می باشد. تصمیمات متناسب کننده، تصمیمات استراتژیک مدیران ارشد را با تصمیمات عملیاتی و فنی مدیران سطح اول و سطح دوم متناسب می‌سازد. تصمیمات استراتژیک که اغلب مربوط به وضعیت کل سازمان هستند بایستی از طریق مدیران عملیاتی تحقق یابند از طریق مدیران میانی قابلیت اجرای پیدا می‌کنند و به آنها ابلاغ می شوند. بدینسان، این گونه تصمیمات از حساسیت بالایی در موفقیت سازمان برخودردارند.

3- تصمیمات تکنیکی (فنی) : این تصمیمات به مدیرات سطح دوم سازمانها اختصاص دارند و شامل تصمیمات ترکیب بهینه منابع، برنامه ریزی تولید کالاها و عرضه خدمات، تعیین تکنولوژی و ماشین‌آلات و لوازم فنی، متناسب سرمایه و نیروی کار، اصولا عهده‌دار قابل اجرا کردن تصمیمات استراتژیک هستند.

4- تصمیمات عملیاتی : تصمیماتی که در سطح پایین سازمان اتخاذ می شوند و بعد زمانی محدودی دارند، تصمیمات عملیاتی نامیده می شوند. این گونه تصمیمات در صورت انحراف از هدفهای عالی، الزاما حیات سازمان را به خطر نمی‌اندازند. تصمیمات عملیاتی با فرآیند تبدیل داده‌ها به ستانده های مورد نظر سازمان در ارتباط هستند این تصمیمات را در شرایط مختلف می‌توان به کمک روشهای آماری پیش‌بینی نمود. این تصمیمات بصورت یکنواخت و روزمره اتخاذ می شوند و در بسیاری از مواقع تکراری هستند و برای حل معضلات مشابه بکار می‌طریقه. این تصمیمات با جزئیات برنامه‌ریزی سازمانی، بازبینی، و بازرسی انحراف از برنامه‌ها و تعدیل و تصحیح مستمر منابع و تغییرات به وجودآمده در طول اجرای برنامه‌های عملیاتی در ارتباط هستند. مدیران سطوح پایین درصددند تا خط‌مشیها و رویه‌های سازمان را بطور دقیق برای حل مسائل ، شکایات و تخصیص کار به اجرا در آورند. مدیریت، در این سطح از تصمیم‌گیری معمولا بصیرت زیادی لازم ندارد و فرصت آن برای تحقق خلاقیت و قضاوت مستقل نسبتا محدود می باشد. شکل شماره «2-4» ابعاد و ویژگیهای تصمیمات سلسله مراتبی را اظهار می کند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1- شناسائی مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی (درون سازمانی و برون سازمانی) در شعب بانک تجارت استان اصفهان
2- شناسائی مؤلفه‌های تصمیم‌گیری استراتژیک در شعب بانک تجارت استان اصفهان
3- شناسائی اثرات مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی بر تصمیم‌گیری استراتژیک در شعب بانک تجارت استان اصفهان

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  تأثیر سرمایه اجتماعی بر تصمیم‌گیری استراتژیک در شعب بانک تجارت با فرمت ورد