عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط ساختار سازمانی وسلامت نظام اداری اداره های دولتی

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-1-1-   توسعه سیاسی، دمکراسی و فساد

مطالعات تطبیقی تجارب کشورهای جهان اول با جهان سوم، و فرایند توسعه‌یافتگی و نیز چگونگی تشکیل دولت‌های ملی و تأثیر نهادهای سیاسی در این جوامع، بر وجود ارتباط بین دمکراسی و فساد تاکید دارد. حداقل این می باشد که آرزو و خواسته انتخاب مجدد، برای سیاستمداران، محدود کننده حرص و طمع فساد آمیز آنان می باشد. طرفداری از آزادی‌های مدنی و‌ آزادی گفتار که معمولا همراه با انتخاب دمکراتیک می‌باشد باعث امکان ایجاد دولت شفاف و آزاد می گردد. پیش روی حکومت‌های غیر‌دمکراتیک به خاطر این که حاکمان آنها دارای توان بالقوه‌ای برای تشکیل دولت و حکومت با تراز و معادله‌های کم‌تر هستند، حاوی محرکه‌های فساد (ایجاد فساد) می‌باشند.

در کشورهای جهان سوم، ناشی نشدن قدرت سیاسی از یک فرایند دمکراتیک از دو جهت بر وجود فساد و عدم توفیق در مبارزه با آن تاثیر می‌گذارد. از یکسو فقدان فرایند مردم سالاری هیچ زمینه‌ای برای کنترل دولت توسط نهادهای مدنی، احزاب و مطبوعات و رسانه‌ها را فراهم نمی‌سازد و در فقدان این نظارت، با آسودگی خیال برای نخبگان دولتی فساد سیاسی و مالی با سهولت بیشتر صورت می‌گیرد. از سویی دیگر دولتمردان و نخبگان در جهان سوم با احساس موقت‌بودن حضورشان در حاکمیت این حضور را به عنوان فرصتی که برای به دست آوردن امکانات به آنها دست‌داده، مورد توجه قرار می‌دهند. امروزه سلامت نخبگان در برابر فساد یک عامل کلیدی می باشد که مردمسالاری‌های صرفاً صوری را از مردم‌سالاری‌های واقعی تفکیک می کند.(ربیعی،1383، 75)

1-1-2-   فرهنگ و فساد

بعضی عقیده دارند چنانچه فساد به صورت یک هنجار عمومی و پذیرفته‌شده در جوامع تبدیل گردد این نوع فساد می‌تواند به عنوان یک قاعده پذیرفته‌شده مورد قبول واقع گردد. شواهد حاکی می باشد که در صورت ریشه‌دار بودن فساد در رسوم سنتی یک جامعه، این پدیده می‌تواند رشد یابد. این وضعیت در تعدادی از کشورهای جهان سوم قابل نظاره می باشد. اما می‌توان اذعان نمود که سوء‌بهره گیری و شرایط و قوانین و آداب مربوط به سوء‌بهره گیری‌ در کشورهای مختلف فرق می کند و آداب و قوانین نیز همواره با یکدیگر همخوانی ندارند. با وجود این تفاوت، در سرتاسر جهان و در تمامی طول تاریخ،‌مردم در شناسایی بعضی از رفتارها به منزله فساد اتفاق نظر دارند(کلیتگارد، 1375، 34).

1-1-3-   فساد و جنسیت

بعضی زمینه‌های مطالعاتی در زمینه فساد، به تأثیر جنسیت توجه داده‌اند. گفته می گردد که مردان ذاتاً فاسدتر از زنان هستند، در نتیجه به نظر می‌رسد که افزایش مشارکت زنان در کارهای عمومی و ملی موجب کاهش بروز و شیوع فساد می گردد. با این تفاصیل تحقیقات نشان می‌دهد در حالی که جنسیت بر فساد موثر می باشد، اما دلیل فساد بیشتر به دینامیک‌های سازمانی مربوط می گردد تا ویژگی‌های خاص جنسیتی.

1-1-4-   فساد و برنامه‌های توسعه

بانک جهانی، فساد را بزرگ‌ترین مانع توسعه اجتماعی و اقتصادی تعریف کرده‌می باشد. فساد با تحریف مقررات قانونی، توسعه را تخریب و بنیان های نهادینه‌ای را که رشد اقتصادی به آن وابسته می گردد تضعیف می کند. در تاثیرات مخرب فساد بیشترین تاثیر روی مردم فقیر می باشد که شدیدترین ضربه را از رکود اقتصادی متحمل می شوند. فساد همچنین مانع تحقق برنامه و سیاست‌های کاهش فقر می باشد[1].

مطالعات صورت گرفته در برنامه عمران ملل متحد فساد اداری را مانع عمده رشد و توسعه ملی کشور‌ها به ویژه در ابعاد اقتصادی و انسانی قلمداد می کند در همایش سه روزه‌ای که تحت عنوان سومین کارگاه یکپارچگی حکومت در ممالک آسیایی در تیرماه سال 1377 در کشور تایلند برگزار‌گردید، آثار فساد اداری به تبیین ذیل معرفی گردید:

 • کاهش سرمایه‌گذاری داخلی
 • کاهش سرمایه‌گذاری خارجی
 • کاهش درآمدهای دولت
 • کاهش بهره‌وری سرمایه‌گذاری های عمومی
 • کاهش سطح خدمات اجتماعی به ویژه برای افراد فقیر و کم‌درآمد
 • افزایش هزینه زندگی
 • افزایش قیمت‌ها
 • کاهش رشد اقتصادی و جو رقابت اقتصادی
 • افزایش بیشتر فساد(معدنچیان، 1379، 110).

1-1-5-   سیاست‌های اقتصادی و فساد

وقتی سخن از وجود دور باطل فساد و توسعه‌نیافتگی می گردد، بارزترین وجه آن را در سیاست‌های اقتصادی توسعه‌نیافتگی و فساد می‌توان نظاره نمود، سیاست‌هایی از قبیل چند‌نرخی‌بودن ارز، محدودسازی واردات، ارایه خدمات اجتماعی و فرهنگی، نرخ پایین و مواردی از این قبیل موجب بروز فساد در سطوح اول و دوم می گردد. «اقتصاد بسته» در کشورهای جهان سوم که به واسطه آن دولت‌ها از طریق کاهش دسترسی به سرمایه خارجی، تجهیزات سرمایه‌ای و کالاهای واسطه‌ای وارداتی، موجب تضعیف پیشرفت فناوری می شوند، مانند علل دیگر عدم تحقق رشد اقتصادی و بروز فساد در جهان سوم می باشد. همچنین «اقتصاد زیرزمینی» مفهومی می باشد که درکشورهای توسعه‌نیافته رایج بوده و این نوع اقتصاد به گونه اجتناب‌ناپذیر با فساد مالی و سیاسی در هم تنیده می شوند. مقصود از اصطلاح اقتصاد زیر‌زمینی هر فعالیت اقتصادی می باشد که در حاشیه قوانین کیفری، اجتماعی و مالیاتی انجام گیرد، به بیانی دیگر فعالیتی که در آمار درآمد سالانه ثبت نشود(ربیعی، 1383، 100).

[1] -The world Bank Group, Anticorruption, www .World Bank org/publicsector/anticorrupt.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-1-       اهداف پژوهش

برای مبارزه با هر بیماری آغاز بایستی به شناخت عوامل و علل بروز آن پرداخت. هنگامی که علل و عوامل شناخته شده و اندازه اثرگذاری آن‌ها سنجیده گردید آن‌گاه می‌توان به جنگ آن رفت و بیماری را نابود و بیمار را شفا داد. در این پژوهش کوشش شده می باشد ارتباط بین ابعاد ساختار سازمانی با سلامت نظام اداری و تأثیر و تأثر آن‌ها از یکدیگر مورد شناسایی قرار گرفته و اندازه این اثرگذاری و اثر‌پذیری را مورد سنجش قرار‌دهیم.

پس اهداف کلی پژوهش عبارتند از:

 1. مطالعه ارتباط بین هر یک از ابعاد ساختار سازمانی (پیچیدگی، رسمیت و تمرکز) با سلامت نظام اداری در دستگاههای دولتی شهرستان اردستان
 2. رتبه‌بندی هر یک از عوامل مرتبط با ساختار سازمانی
 3. ارائه پیشنهادهایی جهت ارتقای سلامت نظام اداری.

1-2-  سؤالات پژوهش

 • آیا بین پیچیدگی ساختار سازمانی و سلامت نظام اداری در دستگاههای دولتی شهرستان اردستان ارتباط معناداری هست؟
 • آیا بین رسمیت ساختار سازمانی و سلامت نظام اداری در دستگاههای دولتی شهرستان اردستان ارتباط معناداری هست؟
 • آیا بین تمرکز ساختار سازمانی و سلامت نظام اداری در دستگاههای دولتی شهرستان اردستان ارتباط معناداری هست؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه ارتباط ساختار سازمانی وسلامت نظام اداری اداره های دولتی با فرمت ورد