عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر عناصر آمیخته بازاریابی بر افزایش فروش و سهم بازار خارجی

قسمتی از متن پایان نامه :

– نوشته های مندرج در بسته بندی[1]

نوشته های مندرج در بسته بندی با وجودی که ارتباط تنگاتنگی با بسته بندی دارد، دارای ویژگیهای مختص به خود می باشد. عناصر مهم این نوشته ها عبارتند از زبان، قوانین و مقررات و اطلاعات مربوط به مصرف کننده.

  • زبان

اگر بخواهیم نوشته های بسته بندی به زبان کشوری که محصول ارائه می گردد باشد از نظر هزینه فقط هزینه چاپ ایجاد می گردد که این هزینه نیز می تواند با چاپ نوشته به چند زبان در روی بسته بندی حذف گردد. در بعضی از بازارها مثل کانادا و یا سوئیس به دلیل وجود چند زبان ، نوشته ها اجباراً بایستی به چند زبان باشد، در هر حال بهره گیری از چند زبان برای مطالب بسته بندی، بستگی به بازار دارد و می تواند مناسب و یا نامناسب باشد.

روش دیگر بهره گیری از یک زبان برای کلیه بازارها می باشد. این روش برای محصولی مناسب می باشد که لازم نباشد اطلاعات زیادی به مشتری بدهد و یا نام محصول معرف کالا باشد، مخصوصاً زمانی که وجهه ملی کالا از اهمیت ویژه ای برخوردار باشد، مثل لوازم آرایش فرانسوی که معمولاً نوشته ها به زبان فرانسه می باشد .

در مورد نوشته های بسته بندی بعضی از کالاها می توان از یک زبان بهره گیری نمود و اطلاعات بیشتر را در یک برگه جداگانه به زبانهای مختلف داخل بسته بندی قرار داد مانند فیلم های عکاسی و یا دارو.

  • قوانین و مقررات

دولتها مخصوصاً در کشورهای صنعتی قوانین و مقررات خاصی را جهت نوشته های روی بسته بندی وضع می نمایند که مؤسسات بازرگانی موظف به رعایت آنها هستند بعضی از این مقررات شامل وزن، تشریح محتویات، نام تولید کننده و اطلاعات دیگر از قبیل مواد شیمیایی مورد بهره گیری و غیره می باشد.

  • اطلاعات مربوط به مصرف کننده

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تولیدکنندگان بیشتر از بعد تبلیغات مایلند اطلاعات مختلف را برای جذب مشتری به آنها ارائه دهند. به گونه کلی تصمیم گیری در مورد نوشته های روی بسته بندی ساده می باشد به دو دلیل: اول اینکه در مورد مقررات دولت زیرا مقررات بایستی اجرا گردد نیاز به تصمیم گیری نیست دوم اینکه هزینه نسبت به تطبیق کالا با بازارهای مختلف، بسیار پایین می باشد و شرکت می تواند خود را با بازارهای مختلف وفق دهد.

  1. Labeling

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

  1. مطالعه تأثیر عناصرآمیخته ­بازاریابی(4P) بر افزایش فروش­وسهم­بازارخارجی در شرکت پگاه­گلپایگان
  2. تعیین مهمترین عامل موثر از عوامل آمیخته بازاریابی بر فروش شرکت

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تأثیر عناصر آمیخته بازاریابی بر افزایش فروش و سهم بازار خارجی  با فرمت ورد