عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر انعطاف پذیری استراتژیک بر عملکرد صادراتی شرکت های صادرکننده سنگ تزئینی

قسمتی از متن پایان نامه :

2 رقابت بر روی قیمت

مفهوم رقابت­پذیری قیمت (تاحدودی یعنی قیمت پایین تر)باعث ایجادنتایج مختلفی درمطالعات­تجربی شده که3 مجموعه­متفاوت ازیافته­های متناقض رابه مامی­دهند.اولین مجموعه­مطالعات نشان از ارتباط­منفی عملکرد و رقابت پذیری قیمت محصولات صادراتی داشتند . (Bilkey, 2002) به ویژه ، بایلکی دریافت، تحمیل قیمت های بسیار بالا در مقایسه باقیمت­های داخلی یقینا با سوددهی صادرات مرتبط­می­باشد. مجموعه دوم ازمطالعات حاضر (Kirpalani&MacIntosh,2000;Fenwick&Amine,1999;Khan,1998) حاکی از وجود ارتباط ای مثبت بین رقابت­پذیری قیمت و عملکرد می باشد و مجموعه سوم از مطالعات حاضر (Moser & Topritzhofer, 1999,) هیچ­گونه ارتباطی را گزارش­ندادند .

4.13.2 شدت تبلیغات و عملکرد صادراتی

طبق­گفته مادسن1982،­دراکثر مطالعاتی که شدت تبلیغات مشمول­گردیده، زمانیکه تعدادی ازبازدیدهای حضوری دربازارهای خارجی به عنوان شاخص بهره گیری­می­شوند،­ دریافتیم که باعملکرد صادراتی در ارتباط می باشد. باتوجه به دیگرعناصرتبلیغاتی،یافته های واضحی دردست می باشد. به عنوان مثال، شاخص اندازه تبلیغات؛ با عملکرد ناهمبسته می باشد. نکته اصلی این می باشد که یک تماس شخصی خوب با بازارصادرات داشته باشیم . طبق گفته مادسن 2007 تماس شخصی تنها عامل مهم درمورد سیاست ارتقا صادارت می باشد . زیرا یک روش موثر برای غلبه بر عدم اطمینان خریدار و تفاوت های فرهنگی می باشد .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

آیا هرچه انعطاف پذیری صادراتی در شرکت های تولید کننده سنگ های تزیینی بالاتر باشد ، سطح عملکرد صادراتی بالاتر می باشد ؟

آیا هرچه انعطاف پذیری صادراتی در شرکت های تولید کننده سنگ های تزئینی بالاتر باشد ، سهم بازار صادراتی آن بالاتر می باشد ؟

راهکارهای بهبود عملکرد صادراتی شرکت های تولید کننده سنگ های تزئینی کدامند ؟

5.1 اهداف پژوهش

این پژوهش با هدف مطالعه انعطاف پذیری استراتژیک بر عملکرد صادراتی انجام می گردد . درهمین راستا اهداف زیر دنبال می گردد :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مطالعه وضعیت عملکرد صادراتی در شرکت های صادر کننده سنگ تزئینی در استان مرکزی

ارائه راهکارهایی برای بهبود عملکرد صادراتی این شرکت ها

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر انعطاف پذیری استراتژیک بر عملکرد صادراتی شرکت های صادرکننده سنگ تزئینی  با فرمت ورد