عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر انعطاف پذیری استراتژیک بر عملکرد صادراتی شرکت های صادرکننده سنگ تزئینی

قسمتی از متن پایان نامه :

7.13.2 ویژگی های سازمانی

ویژگی­های سازمانی گوناگونی در مقالات وتحقیقات بسیاری به عنوان تعیین­کننده عملکرد صادراتی  شناسایی­شده اند.اغلب محققان تصریح­کرده­اند که منابع­سازمانی عملکرد صادراتی شرکت راتعیین­می­کنند. اندازه شرکت بطورمکرر به عنوان یک نماینده برای اندازه دسترسی منابع سازمانی اقدام­می­کند. شرکتی با سایز بزرگتر قادر به فراهم کردن اقتصاد با اندازه بیشتر و دسترسی سریع و آسان به سرمایه مورد نیاز برای صادرات وهمچنین توانایی بیشتر در جذب خطات ناشی از صادرات می باشد .( Singh, 2009)                 شرکت­های بزرگتر قادر­به گسترش منابع بیشتر برای جمع­آوری اطلاعات درمورد بازارهای خارجی و پوشش تناقض­های بازارهای خارجی نسبت­به شرکت­های کوچکتر هستند.(Lee & Habte-Giorgis, 2004) پس اندازه شرکت یکی ازمهمترین عوامل ویژگی­های سازمانی یادشده­می باشد. ماسوای اندازه شرکت ، تجربه تجاری که به عنوان سن شرکت قلمدادمی گردد یا تجربه بین المللی به عنوان یک معیار کلیدی درتعیین عملکرد صادراتی ظاهرمی­گردد. (Stoian, 2011) دانش­تجربی به­عنوان یک محرک­اولیه به کاهش عدم قطعیت مشهود منجر می­گردد و همچنین به شرکت در شناسایی گستره فرصت­های جدید کمک می کند. (Papadopoulos & Martin Martin, 2010) درحالیکه اکثر محققین وجود ارتباط مثبتی را بین تجربه شرکت وعملکردصادراتی اظهار­می­کنند، دراین بین، بعضی مطالعات هست که بر وجود ارتباط منفی تاکید­می­کند. قابلیت­های فنی وبازاریابی ودرکنارشدت وکثرت­سرمایه از دیگر ویژگی­های سازمانی مهم می­باشند که گوی­رقابت رابرای یک شرکت ازدیگر رقیبان برای مدت زمان طولانی می­رباید. (Singh,2009) از طرف دیگر این­عوامل بر روی قابلیت اجرای استراتژی از طریق تخصیص منابع     تاثیر­می گذارند. شدت سرمایه یک عامل مهم سوددهی قلمداد می گردد پس یقینا در ارتباط با عملکرداقتصادی شرکت می­باشد.(Lee & Habte- Giorgis, 2004) منابع­مالی شرکت را قادر به سرمایه­گذاری دربخش­ارتقا فناوری وهزینه­های بازاریابی می­کند.منابع قابل­لمس وغیرقابل­لمس شرکت رابه محصولات و تکنولوژی­های جدید تبدیل می­کند و بسیاری از شرکت ها برروی R&D باهدف خاص نوآوری در بخش بازار های خارجی سرمایه­گذاری می­کنند. اغلب مطالعات اظهار می­دارند­که شرکت­ها دست­به تبلیغات به مقصود تحریک­تقاضا و اتخاذ جایگاه منحصربفرد برای محصولاتشان توسط تفکیک و برندسازی می­کنند که منجربه غلبه برمحدودیت­های وارده می­شوند .

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

آیا هرچه انعطاف پذیری صادراتی در شرکت های تولید کننده سنگ های تزیینی بالاتر باشد ، سطح عملکرد صادراتی بالاتر می باشد ؟

آیا هرچه انعطاف پذیری صادراتی در شرکت های تولید کننده سنگ های تزئینی بالاتر باشد ، سهم بازار صادراتی آن بالاتر می باشد ؟
راهکارهای بهبود عملکرد صادراتی شرکت های تولید کننده سنگ های تزئینی کدامند ؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

5.1 اهداف پژوهش

این پژوهش با هدف مطالعه انعطاف پذیری استراتژیک بر عملکرد صادراتی انجام می گردد . درهمین راستا اهداف زیر دنبال می گردد :

مطالعه وضعیت عملکرد صادراتی در شرکت های صادر کننده سنگ تزئینی در استان مرکزی

ارائه راهکارهایی برای بهبود عملکرد صادراتی این شرکت ها

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر انعطاف پذیری استراتژیک بر عملکرد صادراتی شرکت های صادرکننده سنگ تزئینی  با فرمت ورد