عامل مهم و فراموش شده طلاق

دكتر مجد عضو هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي ايران و مؤسس اولين مركز مشاوره جنسي در ايران، مي گويد: «متأسفانه بايد اعلام كنم كه عدم آگاهي زوج ها از ارتباط جنسي باعث جدايي بين آنان مي شود و اين جدايي ها روز به روز بر تعدادشان افزوده مي شود.»

دكتر مجد در مورد اين عدم آگاهي مي گويد: «هر فردي در مورد مسائل مهم زندگي اش بايد اطلاعات و دانش كافي داشته باشد، اما در ايران متأسفانه در مورد رابطه زناشويي اطلاعات كمي داده شده و اگر هم اطلاعاتي داده شده به صورت علمي و تخصصي بوده كه براي مردم عادي غيرقابل دسترسي است. از اين رو افراد، زماني به متخصصي مراجعه مي كنند كه مشكلات آنان حاد شده و براي حلش خيلي دير شده است.»

دكتر مجد در پاسخ به اين سئوال كه چرا در ايران در اين مورد بسيار كم صحبت مي شود و يا اصلاً صحبت نمي شود، مي گويد: «البته ريشه اصلي، مشكل فرهنگي است، يعني در همه جوامع يكسري مسائل وجود دارد كه مردم در موردش صحبت نمي كنند، يا خجالت مي كشند يا دلايل ديگري دارد و اين عادت در طول تاريخ گسترش پيدا كرده و مشكل يكسال يا دو سال هم نيست، بلكه به قرن ها قبل برمي گردد. الان هم سعي نشده كه عرف جامعه شكسته شود، بلكه به زبان علمي يكسري مسائل، به جامعه ياد داده مي شود، اينكه زوج ها چطور باهم زندگي كنند و …»

مجد در ادامه مي گويد: «به هر حال بايد قبول كرد كه ارتباط جنسي يكي از مهمترين اركان يك زندگي مشترك است و كوچكترين خللي در اين ارتباط، پايه هاي زندگي مشترك را ويران مي كند و حتي باعث مي شود كه زن و شوهر به فكر جدايي بيفتند. البته اين دليل نمي شود كه اگر يك زوج ارتباط جنسي سالمي داشته باشند، زندگي زناشويي شان هم خوب است و خوشبخت هستند،  اين فكر كاملاً اشتباه است، زيرا ما پارامترهاي زيادي براي گرمي زندگي زناشويي داريم، اما بازهم مي گويم اين پارامتر خيلي تعيين كننده است.»

آمارها نشان مي دهد كه يك ارتباط جنسي مناسب ۶۰ تا ۷۰ درصد باعث رونق زندگي زناشويي مي شود و متأسفانه ديده مي شود كه خيلي از طلاق ها به خاطر نداشتن يك ارتباط زناشويي مناسب است.

آمار طلاق در ايران

نرخ ازدواج و طلاق در سال ۸۲ نسبت به سال ۸۱ به ترتيب ۶/۴ و ۵۹/۷ درصد افزايش يافت.

به گزارش ايسنا، نرخ ازدواج در كشور طي سال ۸۱ ، ۶۵۰ هزار و ۹۶۰ مورد بوده كه اين رقم در سال ،۸۲ به ۶۸۰ هزار و ۹۳۴ فقره افزايش يافته است.

همچنين طلاق ثبت شده در كشور طي اين مدت از ۶۷ هزار و ۲۵۶ به ۷۲ هزار و ۳۵۹ مورد رسيده است.

براساس آمار سازمان ثبت احوال، بيشترين و كمترين نرخ طلاق طي سال گذشته به ترتيب با ۲۰ هزار و ۲۴۴ و ۱۸۳ فقره در تهران و ايلام رخ داده است.

همچنين بيشترين و كمترين نرخ ازدواج در كشور طي سال ۸۲ در شهرهاي تهران و ايلام به ترتيب با ۱۱۱ هزار و ۱۵۱ و ۴ هزار و ۶۷۷ فقره گزارش شده است.

به گزارش ايسنا بيشترين رشد طلاق در سال ۸۲ نسبت به سال پيش از آن با ۱۸/۴۴ درصد مربوط به استان اصفهان و كمترين با ۱۳/۲۲ درصد مربوط به استان ايلام بوده است.

آخرين آمار منتشره در خصوص طلاق و ازدواج در كشور همچنين حاكيست استانهاي كهكيلويه و بويراحمد و چهار محال و بختياري به ترتيب داراي بيشترين و كمترين رشد ازدواج با ۶۷/۱۶ و ۱۴/۷ درصد بوده اند.

گفتني است نرخ ازدواج و طلاق شهري در شهر تهران طي سال گذشته به ترتيب ۱۰۴ هزار و ۹۴ و ۱۹ هزار و ۵۶۲ مورد و ميزان ازدواج و طلاق روستايي به ترتيب ۷ هزار و ۵۷ و ۶۸۲ مورد بوده است.

بدين ترتيب نرخ رشد ازدواج و طلاق شهري و روستايي در پايتخت طي سال ۸۲ نسبت به سال ۸۱ به ترتيب ۵/۳ و ۱/۵ درصد افزايش نشان مي دهد.

به گزارش ايسنا: طي ۶ ماه اول سال ۸۴ طلاق رشدي ۷ درصدي داشته است. آيت اللهي رييس سازمان ثبت احوال با اشاره به طلاقهاي ثبت شده در ۶ ماه نخست امسال گفت: از ابتداي سال جاري تا پايان شهريور ماه، چهل هزارو ۸۰۴ فقره طلاق در كشور ثبت شده است كه اين رقم در مدت مشابه سال گذشته (۳۸۰۲۲ مورد) بود و بيانگر رشد ۳۱۷/۷ درصدي است.

زندگي پس از طلاق

طلاق ضربه و بحران زندگي است كه تأثيري عظيم بر شخص مي گذارد. اگر طلاق را تجربه كرده ايد يا اينكه در حال تجربه طلاق هستيد قلب ما نيز با شما همدرد است. افراد مشكلات مشتركي در مورد طلاق دارند. خيلي ها احساس شكست، خيانت و سردرگمي مي كنند. البته اين پايان داستان نيست. براي بسياري از طلاقها سؤال اصلي اين است (حالا چي؟) طلاق انتهاي راه نيست. البته اصلا ساده نيست و چيزي هم نيست كه ما انتخابش كرده باشيم اما هنوز هم راه حلهايي وجود دارد كه شما مي توانيد انتخاب كنيد.