روابط جنسی در غرب:

 

در حالی که مسائل جنسی در جامعه ما یکی از بغرنج ترین وحادترین ودر عین حال سخیف ترین مسائل شناخته می شود در غرب بحرانی به نام بحران جنسی وجود ندارد ودر عین حال دید مردم به مسائل جنسی دیدی شریفانه است در غرب روابط جنسی مثل غذا خوردن است وقتی شما گرسنه تان می شود خواه وناخواه نیاز به طعام دارید ووقتی غذا می خورید کسی به شما چپ چپ نگاه نمی کند نیاز جنسی هم در واقع برای آنها چنین حالتی دارد

مشکل جامعه ما این است که فکر می کنیم مسائل جنسی امری سخیف و حتی حرف زدن در مورد آن زشت است و کسی نباید تا شب زفاف از این مسائل آگاه باشدوگاه فکر می شود که متعه به خاطر مسائل جنسی آن امری سبک برای زن ومرد است اولا همان طور که زن ومرد در ازدواج دائم رابطه جنسی دارند وبا این رابطه نزد یکدیگر سبک نمی شوند وکمال احترام وبزرگداشت رانسبت به یکدیگر در تمام احوال دارند در ازدواج موفت هم همین گونه است ثانیااین بر داشتها از مسائل جنسی به خاطرفرهنگ وتفکر غلط ماست زیرا قران خود به صورت شفاف آیاتی را در مسائل روابط جنسی وسکس بیان کرده ودر روایات هم ریز مسائل جنسی ومستحبات ومکروهات واعمال آن بیان شده خوب حال برای خدا وائمه حرف زدن وبحث کردن از این مسائل زشت نیست برای ما زشت است بله مسائل وروابط جنسی تا زمانی که غیر شرعی است سخیف ورذیلند اما وقتی شرعی می شود یک رابطه محترمانه ومقدس می شود چه با ازدواج دائم یا موقت وشاید بتوان گفت دید غربی ها به مسائل جنسی اسلامی تر از ماست هر چند که روابط آزاد نقطه خلاف نظر اسلام است اما اسلام به همان اندازه که با آزادی جنسی مبارزه کرده با تحریم حلال وخفقان ومحرومیت ازآزادی مشروع نیز به مبارزه بر خواسته درقرآن ذم وو نکوهشهای متعدد در مورد اخیر وجود دارد هم نسبت به کسانی که دین خدا را مورد تحریف قرار داده وجلوی آزادیهای افراد را با ایجاد باورهای غلط سد می کنند وهم نسبت به کسانی که تحت این باورها خود را از لذایذ و آزادیهای مشروع منع می نمایند در واقع در اسلام استفاده از لذایذ مشروع وحلال نوعی شکر گزاری معرفی شده وودر مقابل، تحریم آنها نیز کفران محسوب می شود مثل این روایت: اللهُ جَمیلٌ وَیُحِبُ الجِمالَ وَ یُحِبُّ اَن یَری اَ ثَرَالنعمَهُ فی خَلقُه “خداوند زیباست وزیبایی را دوست دارد ودوست دارد تا اثر نعمت را در خلق خود مشاهده کند (که اثر نعمت استفاده وشکر گزاری ازآن است )تفاوت موجود در دو قطب جامعه اسلامی وغرب به اندازه ای عمیق است که هر انسان عاقل آشکار بودن افراط وتفریط رادر این دو قطب به خوبی ملاحظه می کنند.

 

در غرب مردم با وجود روابط آزاد جنسی قبل از ازدواج به راحتی هم ازدواج می کنند وبا عشق وعلاقه وآرامش هم زندگی می کنند بنابراین چرا در جامعه ما مردم نتوانند نکاح موقت شرعی قبل از ازدواج داشته باشند که بدتر از رابطه آزاد وغیر شرعی در غرب نیست !! در غرب اکثر دختران قبل از ازدواج را بطه جنسی با دیگران دارند وقتی هم ازدواج می کنند شوهران آنها خواه ونا خواه می دانند که اینها با مردانی دیگر رابطه داشته اندوزن هم می داند که شوهراو با دختران وزنانی رابطه داشته است چون داشتن شریک جنسی قبل از ازدواج در کشورهای دیگر به خصوص غرب مسئله ای عادی است اما این یک مسئله عادی وحل شده است وجود بکارت هم که از شرطیت واهمیت بر خوردار نیست خوب این هم یک مسئله عادی وحل شده است دو طرف هم بعد از ازدواج می توانند با کمال عشق ومحبت یک عمر با هم زندگی کنند بدون اینکه آسمان به زمین بیاید والدین هم دختران بالای 18 سال را از روابط جنسی قبل از ازدواج منع نمی کنند چون می دانند که این یک نیاز عادی مثل گرسنگی است که به هر حال باید به گونه ای حل شود وکسی که در سن بلوغ است یا باید ازدواج کند یا به نحو دیگری نیروی جنسی خود را آزاد کند علاوه بر آنکه دختران بعداز سن نوجوانی دیگر از استقلال عمل برخوردارند ونه قانون ونه والدین در استقلال آنها دخل وتصرفی ندارند ومثل جامعه ما نیست که دختران تا سن 30 سالگی هم با اذن ولی بخواهند آب بخورند بنابراین وقتی که فکر ودیدگاه عوض شود همه چیز حل می گردد فقط کافی است ما تکانی به خود بدهیم وفرهنگ فکری مان را عوض کنیم با این تفکر ما نه غربی هستیم نه مسلمان بنا براین نه به دنیا می رسیم نه به آخرت(مذبذبین بین ذلک لا الی هولاء ولا الی هولاء)حال ما نمی گوییم مثل غرب مسئله بکارت بی اهمیت شود دختر وپسر می توانند ازدواج موقت کنند بی آنکه به بکارت صدمه ای برسددر ضمن اینکه رابطه هم رابطه مشروع است علاوه برآنکه اوج نیاز با وجود سن ازدواج امروزی در سن قبل از ازدواج واقع می شود بله اگر مثل قدیم دخترها در سن 13 – 14 سالگی ازدواج می کردند مسئله از بحران هم برای دختران وهم برای پسرا ن خارج می شدوچیزی حدود 50 در صدازنیاز وضرورت ازدواج موقت در جامعه کم می شدآنچه غرب می کند مربوط به فرهنگ خود آنهاست چون در آنجا نه رابطه جنسی با جنس مخالف گناه محسوب می شود نه با جنس موافق ونه خودارضایی و نه نگاه شهوت آلوداشکالی دارد ولی ما که مسلمانیم واین راهها برویمان بسته است راهی جزازدواج موقت یا کاهش سن ازدواج دائم نداریم آن هم نه یکی دو سال بلکه 10 – 12 سال !! در غرب مردم هم مسئله جنسی خود را راحت حل می کنند وهم خیلی سفت وسخت وبا علاقه فعالیت وکاروزندگی می کنندچون شور وحرارت روحی وبدنی در گرو اطفا وآزاد سازی غرایز حاصل می شود