عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل ساختاری و مطالعه مزیت نسبی بانک ملی استان سمنان از نظر جذب سپرده در مقایسه با سایر بانک ها در سطح استان

قسمتی از متن پایان نامه :

2-31  – پس انداز

2- 31-1- تعریف پس انداز

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در مورد پس انداز تعاریف مختلفی هست که بعضی از آنها عبارتند از : پس انداز عبارتست از باقیمانده مخارج مصرف از درآمد ، به مفهوم دیگر پس انداز سهمی از درآمد مردم یک کشور می باشد که به مصارف جاری و زودگذر تخصیص نیافته و صرف اندوخته یا سرمایه گذاری «پس انداز» به امید تحصیل درآمد آتی گردد ، به نحوی که در افزایش سرمایه مالی نیز مؤثر واقع شده می باشد (کرمی،1386،ص87).

2-31-2- سپرده قرض الحسنه پس انداز

در فصل دوم قانون عملیات بانکی بدون ربا آمده که بانک ها برای تجهیز منابع (جذب پس اندازهای مردم) می توانند مبادرت به قبول سپرده قرض الحسنه پس انداز نمایند.

پس انداز: عبارتست از سهمی از درامد مردم یک کشور که به مصارف جاری و زودگذر نرسد و صرف اندوخته و یا سرمایه گذاری (پس انداز) به امید تحصیل درآمد آتی که موثر در افزایش سرمایه ملی می باشد، می گردد.

میان رشد و توسعه اقتصادی و تکامل سیستم بانکی ارتباطی مستقیم هست که سیستم های اعتباری (تسهیلات بانکی) را در واقع می توان ارکان اصلی رشد و توسعه اقتصادی به حساب اورد که بانک واسطه اعتباری بین پس اندازکنندگان خصوصی از یک طرف و سرمایه گذاران و تولیدکنندگان از طرف دیگر می باشد. همچنین قانون، بانک ها را مکلف به بازپرداخت اصل سپرده های قرض الحسنه (پس انداز و جاری) نموده می باشد.

بانک ها می توانند به مقصود جذب و تجهیز سپرده ها با اتخاذ روش های تشویقی امتیازات ذیل را به سپرده گذاران اعطا نمایند.

الف- اعطای جوایز غیر نقدی یا جنسی برای سپرده های قرض الحسنه پس انداز.

ب- تخفیف و یا معافیت سپرده گذاران از پرداخت کارمزد یا حق الوکاله.

پ- دادن حق تقدم به سپرده گذاران برای بهره گیری از تسهیلات اعطایی بانکی.

در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران اعتقاد بر این می باشد که سپرده قرض الحسنه از سپرده هایی که سپرده گذار آن را به قصد انتفاع به بانک نمی سپارد بلکه صاحبان آنها به مقصود برخورداری از اجر معنوی و بهره گیری از خدمات بانکی و تسریع در نقل و انتقال وجوه، پول های (پس انداز) خود را به بانک می سپارند. (بهمند،1385،ص172- 173)

2-31- 3 – انواع حساب قرض الحسنه پس انداز

1- پس انداز عادی

2- حساب قرض الحسنه ویژه

3- حساب قرض الحسنه پس انداز ویژه جوانان

4- حساب پس انداز در گردش

5- حساب پس انداز قرض الحسنه کشاورزی

6- تشکیل حساب پس انداز کارکنان دولت (بهمند،1385)

سوالات یا اهداف پایان نامه :

سوال اصلی:

” بانک ملی استان سمنان از نظر مدل تغییر مکان – سهم، در چهار سپرده(جاری، قرض الحسنه، کوتاه مدت، بلند مدت) چه وضعیتی داشته می باشد؟

سوال فرعی:

الف) نرخ رشد سپرده های  بانک ملی استان سمنان متناسب با نرخ رشد سپرده های بانک های استان بوده می باشد؟
ب) تمرکز فعالیتهای بانک ملی استان از نظر جذب سپرده متناسب بوده می باشد؟

ج) بانک ملی استان سمنان دارای مزیت نسبی در جذب سپرده نسبت به بانک های استان می باشد؟

د) اولویت های جذب سپرده های  بانک ملی استان سمنان کدام می باشد؟

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید