عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل ساختاری و مطالعه مزیت نسبی بانک ملی استان سمنان از نظر جذب سپرده در مقایسه با سایر بانک ها در سطح استان

قسمتی از متن پایان نامه :

2-1-  مقدمه

بانک ها و موسسات بانکی به دلیل سابقه فعالیت نسبتا ً طولانی آنها، برای همه مردم شناخته شده اند، تجربه کشورهای موفق جهان نشان می دهد که وجود مقررات و ضوابط موثر و کارآمد و تعیین چارچوب قانونی مشخص برای سازمان های مالی می تواند راهکار مناسبی برای تشویق دارندگان پس اندازهای سرگردان در جامعه باشد تا سپرده های خود را در این موسسات پس انداز کنند. (صاحیان،1384،ص64)

اوایل شکل گیری صنعت بانکداری، تجهیز منابع یا به بیانی دیگر جمع اوری سپرده ها اصلی ترین وظیفه سیستم بانکی بوده می باشد و بانک ها تأثیر واسطه گری را بین سپرده گذاران و وام گیرندگان اعمال می نمودند. در عصر حاضر موسسات مالی و بانک ها برای تجهیز منابع مالی نیاز به تغییرات اساسی در محصولات و خدمات خود دارند و با خدمات ساده و ساختار سنتی بانکداری واسطه گری نمی توانند در عرصه های جهانی به تجهیز منابع بپردازند. (زمانیان،1387،ص10)

تجهز منابع همواره اصلی ترین وظیفه سیستم بانکی بوده می باشد. بانک ها وجوه مازاد را جمع آوری و با دادن وام به متقاضیان وظیفه سنتی خود یعنی واسطه گری را میان سپرده گذاران و وام گیرندگان اعمال می نمایند.معمولا در فعالیت های یک بانک، جذب منابع مالی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار می باشد، زیرا موفقیت در این زمینه می تواند عاملی برای موفقیت در سایر زمینه ها باشد. جذب منابع مالی برای هر بانک و سیسنم بانکی هم به عوامل برون سازمانی و هم عوامل درون سازمانی مربوط می گردد، لذا شناخت این عوامل و اندازه تاثیر گذاری هر کدام از آنها برای موفقیت در این زمینه مهم و اساسی می باشد.(دائی کریم زاده،سعید؛ علیمرادی ریزی، محمد؛ حبیبی پور، حجت الله؛1389)

جهان در آستانه قرن بیست ویکم با تحولات بس شگرفی روبرو شده می باشد . مفهوم این تحولات این می باشد که روشهای دیرین کسب و کار در دنیای امروز کارایی گذشته را نخواهد داشت ، پایبندی به استراتژی های امروز خطرناک می باشد .موسسات تجاری به خوبی می دانند که حیات آنها بسته به وجود رضایت و سپرده گذاری مشتریان می باشد و به دست آوردن و حفظ مشتریان در دینای امروز که با دگرگونی های بسیار زیادی ، همراه با گسترش رقابت در زمینه های گوناگون بسیار مشکل می باشد و از دست دادن مشتریان بسیار آسان می باشد .

در شرایط کنونی رسالت واقعی بانکها ، درک نیاز و خواسته های مشتریان و ارائه راهکارهایی می باشد که بتوانند جذب منابع مالی مشتری و سپرده گذاری آنها را در پی داشته باشد . برتری در بازار فقط با جذب منابع مالی و سپرده گذاری مشتری ، ابداع و نوآوری و ارائه کیفیت و خدمات برتر بدست می آید .

سوالات یا اهداف پایان نامه :

سوال اصلی:

” بانک ملی استان سمنان از نظر مدل تغییر مکان – سهم، در چهار سپرده(جاری، قرض الحسنه، کوتاه مدت، بلند مدت) چه وضعیتی داشته می باشد؟

سوال فرعی:

الف) نرخ رشد سپرده های  بانک ملی استان سمنان متناسب با نرخ رشد سپرده های بانک های استان بوده می باشد؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ب) تمرکز فعالیتهای بانک ملی استان از نظر جذب سپرده متناسب بوده می باشد؟

ج) بانک ملی استان سمنان دارای مزیت نسبی در جذب سپرده نسبت به بانک های استان می باشد؟

د) اولویت های جذب سپرده های  بانک ملی استان سمنان کدام می باشد؟

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید