عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر سرمایه اجتماعی بر تصمیم‌گیری استراتژیک در شعب بانک تجارت

قسمتی از متن پایان نامه :

تصمیم‌گیری استراتژیک چگونه ممکن می باشد

زمانی که مشکل و ضرورت و فشار عوامل باعث می شوند که بشر مجبور به اتخاذ تصمیم گردد، این تصمیم استراتژیک نیست، اما وقتی که تصمیمی بر اساس تحلیل از عناصر و پیش‌بینی آینده و بر اساس منطق گرفته می گردد می‌تواند استراتژیک باشد. آن چیز که واقعیت دارد این می باشد که یک فرد، یک مجموعه، یک جامعه و یک شرکت نمی‌تواند بدون استراتژی به زندگی ادامه دهد. شاید بتوان گفت که استراتژی فطری می باشد، یعنی جزء لاینفک وجود و حیات فرد می باشد و به اصطلاح غیر از خلقت بشر می باشد، اگر در سلسله مراتب سازمانی، استراتژی‌ها در سطوح خودشان و برای سازمانهای پائین‌تر تدوین نشده باشد، مدیر رده پائین‌تر شروع به تصمیم‌گیری می کند. از علت های رکود صنعت ایران مشخص نبودن سطوح تصمیم‌گیری می باشد. زیرا وقتی یک نفر تصمیم می‌گیرد از بالا به او می‌گویند چرا؟ آیا کسی گفته می باشد که اینکار بشود؟ این وضع همین گونه تا سطوح بالای سلسله مراتب سازمانی ادامه می‌یابد و هیچکس رسالت خود را انجام نمی‌دهد. وقتی که به بهبود تکنولوژی نیاز می باشد کمک لازم از رده بالا صورت نمی‌گیرد. یک راه حل این می باشد که تصمیم خود را بگیرد و تا آنجا که می گردد، اقدام کنید (مجله تدبیر، 1369،ص7). لازمه اتخاد تصمیمات استراتژیک، داشتن تفکر استراتژیک می باشد.

 

2-2-8 تعریف تفکر استراتژیک

تفکر استراتژیک یعنی شکل دادن و نظام دادن به آشفتگی، یعنی اینکه شخص قادر می باشد در ذهن خود نظم و هماهنگی به وجودبیاورد و در تفکرش منسجم باشد. ما در جهانی زندگی می‌کنیم که اگر تفکر استراتژیک نداشته باشیم که دیگران دارند، دائما در تکامل با جهان هستیم، آنها استراتژیهای خودشان را به ما القاء می‌کنند. تفکر استراتژیست به همراه انسجام و نظم فکری، ابزاری اصلی یک استراتژیست را تشکیل می‌دهند به مدد این ابزار و با اتکا به سایر همکاران در زمینه تامین اطلاعات و تخصص‌های مورد نیاز، استراتژیست برای طراحی روش برای مرتفع ساختن تنگناها و پیچیدگیهای که شرکت را به دشواری مبتلا ساخته می باشد به صحنه اقدام گام می‌نهد (ایچی‌اومی، 1371، ص59).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • اهداف
1- شناسائی مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی (درون سازمانی و برون سازمانی) در شعب بانک تجارت استان اصفهان
2- شناسائی مؤلفه‌های تصمیم‌گیری استراتژیک در شعب بانک تجارت استان اصفهان
3- شناسائی اثرات مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی بر تصمیم‌گیری استراتژیک در شعب بانک تجارت استان اصفهان

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  تأثیر سرمایه اجتماعی بر تصمیم‌گیری استراتژیک در شعب بانک تجارت با فرمت ورد