عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر انعطاف پذیری استراتژیک بر عملکرد صادراتی شرکت های صادرکننده سنگ تزئینی

قسمتی از متن پایان نامه :

توزیع

طبق گفته­های آبی و اسلیتر(1989) توزیع ، تحویل وخدمات به عنوان فاکتور های مهم در15شرکت که ازاین متغیر­ها بهره گیری­می­کنند قلمدادمی­گردند وهمچنین توسط نویسندگان موردنقدوبررسی قرار گرفتند. بعلاوه، بهره گیری از واسطه ها بطور مستقیم برروی عملکرد صادراتی در 6 مطالعه تحقیقی موثربوده­می باشد که توسط نویسندگان یکسانی مورد مطالعه­قرار­گرفتند. Yaprak,2005)) دیگر محققین دریافتند، همکاری باشرکت های داخلی یاخارجی یقینا باعملکرد صادراتی درارتباط می­باشد.(Moser & Topritzhofer, 1999) نویسندگان اینگونه تفسیرمی کنندکه نتایج بدست آمده برای شرکت های کوچکتر معتبرتر می باشد. آنها نتیجه­گرفتند که بهره گیری موثر از نمایندگان به عنوان عامل حیاتی برای شرکت­های کوچک نسب به موارد بزرگتر تأثیر­بازی­می­کند. این نتیجه­گیری سازگار با یافته کونیگهام و اسپیگل 1971می باشد که اندازه شرکت به عنوان یک متغیر تعدیل­کننده اثر استراتژی بر روی عملکرد می­باشد. مفهوم دیگر بهره گیری شده در مقالات درمورد کانال­های حمایتی و یافته­هائیکه دراغلب موارد بطورمثبت درارتباط باعملکردصادراتی می­باشند، می باشد .  مطالعه­ای راجع به زوج­هایی بین 42 تولیدکننده وتوزیع­کننده کانادایی یافته­های جالبی را به ما نشان داد: که تماس وشدت منابع باتوزیع کننده بطور مثبت با فروش صادرات درارتباط می باشد. این یافته ها اظهار می دارند که اهمیت رسیدن به کاهش مقدار فاصله بین تولیدکننده وتوزیع­کننده منجربه افزایش عملکرد می­گردد. بعلاوه بایکلی 1982 گزارش­داد که مقدار بهینه طرفداری فروشنده­(شبیه معیار شدت فرد و روسون) طبق نوع محصول وبازار وهمچنین کشوری که محصول به آن صادرمی­گردد متغیر می باشد. بهرحال بایکلی تصریح به تمایل کلی دارد که مقدار بیشتری ازحمایت فروشنده را داشته و در اثر آن سود بیشتری عایدگردد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

آیا هرچه انعطاف پذیری صادراتی در شرکت های تولید کننده سنگ های تزیینی بالاتر باشد ، سطح عملکرد صادراتی بالاتر می باشد ؟

آیا هرچه انعطاف پذیری صادراتی در شرکت های تولید کننده سنگ های تزئینی بالاتر باشد ، سهم بازار صادراتی آن بالاتر می باشد ؟

راهکارهای بهبود عملکرد صادراتی شرکت های تولید کننده سنگ های تزئینی کدامند ؟

5.1 اهداف پژوهش

این پژوهش با هدف مطالعه انعطاف پذیری استراتژیک بر عملکرد صادراتی انجام می گردد . درهمین راستا اهداف زیر دنبال می گردد :

مطالعه وضعیت عملکرد صادراتی در شرکت های صادر کننده سنگ تزئینی در استان مرکزی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ارائه راهکارهایی برای بهبود عملکرد صادراتی این شرکت ها

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر انعطاف پذیری استراتژیک بر عملکرد صادراتی شرکت های صادرکننده سنگ تزئینی  با فرمت ورد