عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر انعطاف پذیری استراتژیک بر عملکرد صادراتی شرکت های صادرکننده سنگ تزئینی

قسمتی از متن پایان نامه :

1.2    استراتژی بازار – محصول

1.13.2    انتخاب بازار و عملکرد صادراتی

شاید اولین گام منطقی در شرکتی که بدنبال استراتژِی بازار محصول می­باشد، انتخاب بازار باشدیعنی انتخاب کشوری که برای صادرات بایستی انتخاب گردد و ثانیا ایجاد بخش مشتری­گردانی که بایستی در آن کشورها برای خدمت گذاری ایجاد­گردد . دو ساختار انتخاب بازار در مطالعات­تجربی بهره گیری­شدند : صادرات به کشور های صنعتی درمقابل غلظت بازار و LDCs . غلظت بازار تصریح به صادرات به تعداد کمی از کشور ها ، در برابر توزیع یا صادرات به کشور های زیاد دارد . یافته­هایی باتوجه به این دو ساختار در مطالعات تجربی ، گزارش­شده­اند :

درابتدا، دومطالعه حاضر، پی به این حقیقت بردند که صادرکنندگان با رشدبالاتر جایگاه نسبتا بالاتری با تکیه بر بازارهای صنعتی دارند درحالیکه صادرکنندگان با رشد پایین بیشتر در کشورهای با رشد پایین جایگاه خاص خودراحفظ کرده اند. ( Christensen,da Roch &Gertner, 2007; Denis & Depelteau, 2005)

و در مورد دوم، یکی از مطالعات حاضر (Cooper & Kleinschmidt, 1985) تصریح به­این­دارد­که صادر­کنندگان با گرایش جهانی تحقق نرخ رشد بالاتری در صادرات با تکیه برهمسایگان خود خواهند­داشت .

درحالیکه یکی ازمطالعات پی­به اندازه غلظت بازار برای همبستگی منفی با سوددهی حاصل از صادرات می­برد، ( Airaksinen, 2002) دیگری همبستگی­مثبتی را با سوددهی صادراتی گزارش­می­کندولی همبستگی منفی با رشد صادرات در این بین گزارش­گردید. نتایج تجربی درمورد ارتباط بین استراتژی انتخاب بازار صادرات و عملکرد صادراتی کاملا با هم درتناقض بسرمی­برند.

2.13.2 محصولات ارائه شده و عملکرد صادراتی

مرحله منطقی بعدی درمفهوم استراتژِی محصول- بازار تصمیم گیری برروی ویژگی های محصولات        (تعداد، کیفی، طراحی و انطباق) می­باشد ، که در بازارها ارائه خواهندشد. روابط موجود بین تعدادی از محصولات صادرشده و انطباق با عملکرد صادراتی واضح نیست. درحالیکه یکی از مطالعات موجود نشان­می­دهد که شرکت­هایی باخطوط محصول کم سطوح­بالایی از عملکرد را ازخودنشان­می­دهند­،  مطالعه دیگری از شرکت های برزیلی (Christensen, da Rocha & Gertner, 2007) نشان دادکه شرکت­هایی با چندین خط ­تولید محصول در فعالیت­های صادراتی­شان موفق­تر ­هستند. باتوجه­به انطباق، ازیافته­های گارتنر وکریستیان در سال 1997 دریافت شدکه محصول استاندارد بسیار موفق­تر می باشد، در دومورد از مطالعات بعدی که توسط کاوسکس وکرپالانی1998 انجام شدند، ارتباط مثبتی بین تطبیق محصولات با شرایط بازار محلی و عملکرد صادراتی دریافت گشت .                                                   (Burton & Schlegelmilch, 2007; McGuiness & Little, 2001; Cavusgil & Nevin, 2001)  بسیاری از محققین گزارش­کردندکه قدرت محصول، همانطورکه برحسب کیفیت محصول، طراحی و منحصربه­فرد بودنش (گاها این نقطه تاثیرگذارتر می باشد ) سنجیده­می­گردد با عملکرد صادراتی مرتبط می باشد. اگر چه بعضی نظر دیگری را دراین­باره داشته­باشند. (Cooper & Kleinschmidt, 2005; Kirpalani & MacIntosh, 2000)       مطالعه 17 مقاله تحقیقی (Madsen, 2007) نشان­داد­که مدارک و شواهدکافی برای نتیجه­گیری این مورد که تاثیر یاد شده مثبت می باشد موجود می­باشد . سومین گام در مفهوم استراتژی بازار- محصول تصمیم­گیری درمورد اجزای باقیمانده مخلوط بازاریابی شامل : قیمت ، ترفیع و توزیع می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

آیا هرچه انعطاف پذیری صادراتی در شرکت های تولید کننده سنگ های تزیینی بالاتر باشد ، سطح عملکرد صادراتی بالاتر می باشد ؟

آیا هرچه انعطاف پذیری صادراتی در شرکت های تولید کننده سنگ های تزئینی بالاتر باشد ، سهم بازار صادراتی آن بالاتر می باشد ؟

راهکارهای بهبود عملکرد صادراتی شرکت های تولید کننده سنگ های تزئینی کدامند ؟

5.1 اهداف پژوهش

این پژوهش با هدف مطالعه انعطاف پذیری استراتژیک بر عملکرد صادراتی انجام می گردد . درهمین راستا اهداف زیر دنبال می گردد :

مطالعه وضعیت عملکرد صادراتی در شرکت های صادر کننده سنگ تزئینی در استان مرکزی

ارائه راهکارهایی برای بهبود عملکرد صادراتی این شرکت ها

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر انعطاف پذیری استراتژیک بر عملکرد صادراتی شرکت های صادرکننده سنگ تزئینی  با فرمت ورد

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید