عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر سرمایه اجتماعی بر تصمیم‌گیری استراتژیک در شعب بانک تجارت

قسمتی از متن پایان نامه :

طبقه‌بندی تصمیمات

شناخت و طبقه‌بندی مبانی تصمیمات شرط لازم برای ارتقای مهارتهای تصمیم‌گیری مدیران سازمانهاست. تصمیم گیری بدون شناخت ویژگیها، ماهیت، فرآیند، سازوکار و آثار تصمیمات قطعا نمی‌تواند پایا باشد و بسیاری از تصمیمات ناپایا ناشی از ناآگاهی تصمیم‌گیران نسبت به موارد بالاست. طبقه‌بندی گوناگونی از انواع تصمیمات بعمل آمده می باشد که شکل شماره «2-3» انواع طبقه‌بندی را اظهار می کند (حمیدی زاده، 1377). عناوین مورد نیاز در این مجموعه تشریح خواهد گردید.

 

شکل شماره (2-3): طبقه‌بندی تصمیمات

 

2-2-5 تصمیمات برنامه‌ریزی شده و برنامه‌ریزی نشده

تصمیمات برنامه‌ریزی شده، تصمیماتی را شامل می شوند که بر حسب عادت، قانون، و رویه اخذ می شوند. برای حل معضلات و وضعیتهای خاص، معمولا از رویه‌های متداول بهره گیری می گردد. لذا تصمیمات به گونه‌ای برنامه‌ریزی می شوند که در حل مسائل تکراری و روزمره که از رویه‌های معین بهره گیری می‌کنند بیشترین کارآیی را داشته باشد. در صورتی که مسئله تکرار گردد، و بتوان عوامل تشکیل دهنده آنرا تعریف، مطالعه، تحلیل و پیش‌بینی نمود، چنین مسئله‌ای در چارچوب برنامه‌ریزی طبقه‌بندی می گردد. این نوع تصمیمات تا حدودی آزادی اقدام مدیر را محدود می‌سازد، زیرا سازمان به جای مدیر تصمیم‌ می‌گیرد. از این رو، وقت مدیر برای پرداختن به سایر مسائل آزاد می گردد. اما تصمیمات برنامه‌ریزی نشده، تصمیمات جدید از قبل پیش‌بینی نشده‌اند، و پس بدون ساختار هستند، از این رو نمی‌توان از رویه‌های معین و موجود برای تجزیه و تحلیل آنها بهره گیری نمود. تصمیمات مزبور به مسائل غیر معمول و منحصر به فرد مربوط می شوند. بطور کلی، اگر مسئله‌ای چندان تکرار پذیر نباشد که بتوان برای آن خط‌مشی تعیین نمود یا آنچنان مهم باشد که توجه خاصی را بطلبد، بایستی در این چارچوب از تصمیمات، آن را حل نمود. در سلسله مراتب سازمانی، مدیران در سطوح بالاتر، از تصمیمات برنامه‌ریزی نشده بیشتر بهره گیری میکنند و برای آنها نیز بهره گیری از آن مهم بسیار می باشد (حمیدی زاده، 1377).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • اهداف
1- شناسائی مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی (درون سازمانی و برون سازمانی) در شعب بانک تجارت استان اصفهان
2- شناسائی مؤلفه‌های تصمیم‌گیری استراتژیک در شعب بانک تجارت استان اصفهان
3- شناسائی اثرات مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی بر تصمیم‌گیری استراتژیک در شعب بانک تجارت استان اصفهان

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  تأثیر سرمایه اجتماعی بر تصمیم‌گیری استراتژیک در شعب بانک تجارت با فرمت ورد