عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر عناصر آمیخته بازاریابی بر افزایش فروش و سهم بازار خارجی

قسمتی از متن پایان نامه :

تعیین قیمت

برای تعیین قیمت از سه روش زیر می توان بهره گیری نمود :

هدف از این نوع قیمت گذاری به دست آوردن برگشت سرمایه مشخص و یا اطمینان از کسب سریع نقدینگی می باشد.

  • قیمت گذاری بر مبنای بازار:

این روش باعث می گردد که شرکت بتواند وضعیت رقابتی خود را در بازار تثبیت نماید، سودآوری داشته باشد و با اتخاذ استراتژی تهاجمی نفوذ بیشتری در بازار بنماید.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • قیمت گذاری بر مبنای رقابت:

در این روش شرکت می تواند رقابت را دنبال نماید و خود را با آن تطبیق دهد. در کالاهایش ایجاد فرق بنماید و از ورود رقبای جدید جلوگیری به اقدام آورد و یا آنها را تضعیف کند.

 

2-17- مفهوم تبلیغات (ترفیع )

تبلیغات وظیفه ارتباطی بازاریابی را انجام می دهد. امروزه یک شرکت مدرن دارای سیستم ارتباطی بازاریابی پیچیده ای می باشد (شکل شماره 2-5). این شرکت ها با واسطه ها، مشتریان و همچنین اقشار گوناگون مردم ارتباط مستقر می کنند. واسطه های این شرکت ها نیز با مشتریان و توده مردم ارتباط دارند. مشتریان نیز از طریق اظهارنظر با یکدیگر و با سایر مردم ارتباط مستقر می کنند. در این ارتباطات برگشت اطلاعات نیز هست.

به گونه کلی ایجاد ارتباط با مشتری جهت مطلع کردن و تأثیرگذاری بر روی توجه و رفتار وی را تبلیغات گویند. روش های مختلف تبلیغات و یا آمیخته تبلیغات عبارتند از: آگهی تجاری، فروش شخصی ، پیشبرد فروش ، روابط عمومی و بازاریابی مستقیم. هریک از روشهای تبلیغاتی یاد شده به تبیین زیر تعریف شده می باشد .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

  1. مطالعه تأثیر عناصرآمیخته ­بازاریابی(4P) بر افزایش فروش­وسهم­بازارخارجی در شرکت پگاه­گلپایگان
  2. تعیین مهمترین عامل موثر از عوامل آمیخته بازاریابی بر فروش شرکت

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تأثیر عناصر آمیخته بازاریابی بر افزایش فروش و سهم بازار خارجی  با فرمت ورد