عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر سرمایه اجتماعی بر تصمیم‌گیری استراتژیک در شعب بانک تجارت

قسمتی از متن پایان نامه :

عوامل موثر در رواج تفکر استراتژیک

1- ایجاد سیستم‌های اطلاعاتی : از اولین و مهمترین اقدامات در رواج تفکر استراتژیک ایجاد سیستم‌های اطلاعاتی برای شناخت افراد درونی و بیرونی سازمان، رقبا، سیستم خارجی مرتبط با سازمان می باشد.

2- آموزش: آموزش شیوه و اهمیت تفکر استراتژیک به مدیران.

3- فرهنگ سازمانی : هر سازمانی شبیه به یک بشر می باشد یک شخصیت دارد و بطور کل هر جا چند نفر با هم کار کنند برایشان فرهنگی درست می گردد. مدیران بایستی فرهنگی در سازمان ایجاد کنند که بر این نوع تفکر تکریم بگذارند و دیگران را بیشتر به آن علاقمند سازند.

4- چگونگی تصمیم‌گیری در سازمان : هر تصمیمی در هر سازمانی قابل قبول و پیاده شدن نیست. معیارها بایستی مشخص و معین باشد.

 

2-2-10 سلسله مراتب اداری، آفت تصمیم‌گیری استراتژیک

سلسله مراتب اداری، بخش اعظم مدیران را صرف توجیه سلسله مراتب تا بالاترین مقامات در ارتباط با کوچکترین کارها می کند. از طرفی در فرهنگ ما خاصیت اسطوره‌سازی قوی می باشد و ما شدیدا به قهرمانها بها می‌دهیم. شخصیت مدیران تأثیر بسیار تضمین‌کننده‌ای دارد. بسیاری از مدیران از توان شخصی و قدرتهای شخصی برای جا انداختن مسائل بهره گیری می‌کنند. در ارتباط با دو مساله، بدون در نظر داشتن اهمیت آن مسائل ممکن می باشد مسئله‌ای که بی‌اهمیت می باشد، پیش برود فقط بخاطر شخصیت مدیری که از آن دفاع می کند.

 

2-2-11 هفت معیار تصمیم‌ استراتژیک

1- تناسب با شرایط محیطی و درونی (Stability)

2- تشخیص اینکه، استراتژی انتخاب شده بر اساس مفروضات هست یا نه. (Validity)

3- انسجام و سازگاری، بایستی قسمت‌های مختلف استراتژی با هم تطابق داشته باشند (Consistency)

4- قابلیت انجام : در این مرحله بایستی دقت داشت که آیا منابع کافی برای پیاده کردن استراتژی داریم (Feasibility)

5- ریسک و آسیب‌پذیری : به جای اینکه عدم قطعیت (uncertainty) یک مانع به شمار آید بایستی آنرا به نفع خود عوض کرد.

6- انعطاف پذیری و قابلیت انعطاف

7- مطلوبیت مالی

در موقع لزوم می‌توان به یک یا چند مورد از این هفت مورد بسنده نمود و تصمیم‌نهایی را گرفت.

توانایی در تصمیم‌گیری و مدیریت مستلزم برخورداری از خصوصیاتی می باشد که در بستر نظام آموزش و پرورش بدست می‌آید. در این زمینه لازم می باشد که نظام آموزش کشور در جهت رشد استعدادها و ترویج و تقویت استقلال فکری و ایجاد حساسیت به موثر بودن آنان در آینده شغلی و سازمانی خود به عنوان عناصر تصمیم‌گیر، تصمیم ساز و مسئولیت پذیر سمت داده گردد، و توانمندی علمی آنها از طریق نظام آموزش عالی به مقصود احراز شایستگی علمی لازم در مشاغل کلیدی توسعه یابد(تدبیر، 1369، ص7).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • اهداف

1- شناسائی مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی (درون سازمانی و برون سازمانی) در شعب بانک تجارت استان اصفهان
2- شناسائی مؤلفه‌های تصمیم‌گیری استراتژیک در شعب بانک تجارت استان اصفهان
شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

3- شناسائی اثرات مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی بر تصمیم‌گیری استراتژیک در شعب بانک تجارت استان اصفهان

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  تأثیر سرمایه اجتماعی بر تصمیم‌گیری استراتژیک در شعب بانک تجارت با فرمت ورد