عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر عناصر آمیخته بازاریابی بر افزایش فروش و سهم بازار خارجی

قسمتی از متن پایان نامه :

بازاریابی بین المللی

چارچوب بنیادی بازاریابی بین المللی با بازاریابی داخلی تفاوتی ندارد. به بیانی دیگر شناخت بازار هدف، طراحی و ایجاد کالا یا خدمت، قیمت گذاری، توزیع و تبلیغات اساس بازاریابی و بازاریابی بین المللی را تشکیل می دهند .(کریس فلیپ، 1955)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اما بازاریابی بین المللی چیست ؟ بازاریابی بین المللی در ساده ترین وجه عبارت می باشد از اجرای یک و یا چند مورد از فعالیتهای بازاریابی از این سو به آن سوی مرزهای ملی یک کشور. مانند شرکت کوچکی که صرفاً کالای خود را به یک کشور خارجی صادر می کند و مسئولیت قیمت گذاری، تبلیغات و توزیع با عقد قراردادی، به عهده نماینده خارجی خواهد بود. در پیچیده ترین وجه، بازاریابی بین المللی عبارت از برنامه ریزی و اجرای تمام فعالیتهای بازاریابی در بسیاری از کشورها می باشد. (کریس فلیپ، 1955)

با در نظر داشتن توضیحات فوق الذکر مدیریت بازاریابی را می توان به دو سطح مختلف تقسیم نمود :

  • مدیریت بازاریابی داخلی: که عبارت از مدیریت عوامل قابل کنترل در محیط بیرونی غیرقابل کنترلی که توسط مرزهای جغرافیایی و سیاسی یک کشور محدود شده می باشد .
  • مدیریت بازاریابی بین المللی: که فعالیت در چندین بازار خارجی را شامل می گردد و در این بازارها نه تنها عوامل غیرقابل کنترل از کشوری به کشور دیگر متفاوت می باشد بلکه احتمال قوی هست که عوامل قابل کنترل نیز از بازاری به بازار دیگر متفاوت باشد .

2-3- تعریف محصول

محصول عبارت می باشد از هرچه که بتوان به بازار جهت جلب توجه، خرید، بهره گیری یا مصرف ارائه نمود و ممکن می باشد خواسته و یا نیازی را بتواند برآورده کند. محصول می تواند شامل کالاهای فیزیکی، خدمات، افراد، اماکن، سازمان ها و ایده ها گردد.(فلیپ کاتلر، 1994)

محصول بایستی از سه بعد مورد مطالعه قرار گیرد . هسته و یا بخش اصلی محصول[1] یعنی آن بخشی که مشتری واقعاً بدنبال خرید آن می باشد. همان گونه که در شکل 2-2 نشان داده شده می باشد هسته که مزایای اصلی یک کالا و یا خدمتی که بتواند مشکلی را حل نماید در مرکز کل محصول قرار دارد. پس در موقع طراحی یک محصول بایستی در نظر داشت که فایده اولیه و اصلی یک محصول چیست و یا خریدار به چه منظوری کالا را می خرد .

  1. Core product

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

  1. مطالعه تأثیر عناصرآمیخته ­بازاریابی(4P) بر افزایش فروش­وسهم­بازارخارجی در شرکت پگاه­گلپایگان
  2. تعیین مهمترین عامل موثر از عوامل آمیخته بازاریابی بر فروش شرکت

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تأثیر عناصر آمیخته بازاریابی بر افزایش فروش و سهم بازار خارجی  با فرمت ورد