عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر عناصر آمیخته بازاریابی بر افزایش فروش و سهم بازار خارجی

قسمتی از متن پایان نامه :

– فرآیند ارتباط در بازاریابی بین المللی

همان گونه که تصریح گردید انتقال پیام با در نظر داشتن اجزاء ذکر گردیده در بازارهای داخلی فرآیند پیچیده ای را شامل می گردد. این پیچیدگی زمانی بیشتر می گردد که مخاطبان شرکت خارجی باشند و در کشورهای مختلف سکونت داشته باشند. اولاً خود پیام بایستی تغییر کند زیرا انگیزه خرید مشتریان خارجی لزوماً با انگیزه خرید مشتریان داخلی یکی نیست. فرستنده پیام ممکن می باشد به دلیل عدم آشنایی با فرهنگ و زبان مخاطبان نتواند پیام را درست رمزگذاری کند. همچنین گیرنده پیام نیز ممکن می باشد به علت های مختلف مثل ضعف رسانه درست تغییر نکند.

به گونه کلی بعضی از موانع ارتباطی در بازارهای بین المللی عبارتند از:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

متفاوت بودن زیان

کنترل دولت

عدم دسترسی به رسانه مناسب

تفاوتهای اقتصادی

توزیع محلی نامناسب

ذوق و سلیقه و نگرشهای متفاوت

عدم دسترسی به آژانسهای تبلیغاتی مناسب

برای اینکه ارتباط بهتری را بتوان در بازارهای بین المللی ایجاد نمود، به یک پل فرهنگی که چارچوب فرهنگی آن بازار را بشناسد نیاز می باشد.

 

2-18- استراتژیهای تبلیغات بین المللی

در استراتژی تبلیغات بین المللی، یک شرکت بایستی تعادلی بین استراتژی رانش و استراتژی کشش  ایجاد نماید.

 

 

2-18-1- استراتژی رانش

مقصود از استراتژی رانش این می باشد که محصول از طریق کانال توزیع به جلو رانده گردد تا به دست مصرف کننده برسد. تولید کننده فعالیت های بازاریابی اش را به گونه عمده فروش شخصی و پیشبرد تجاری  می باشد متوجه افراد کانال توزیع می کند تا آنها را تشویق به تهیه کالاهای مزبور و فروش به مصرف کننده نهایی بنماید.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

  1. مطالعه تأثیر عناصرآمیخته ­بازاریابی(4P) بر افزایش فروش­وسهم­بازارخارجی در شرکت پگاه­گلپایگان
  2. تعیین مهمترین عامل موثر از عوامل آمیخته بازاریابی بر فروش شرکت

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تأثیر عناصر آمیخته بازاریابی بر افزایش فروش و سهم بازار خارجی  با فرمت ورد