عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر عناصر آمیخته بازاریابی بر افزایش فروش و سهم بازار خارجی

قسمتی از متن پایان نامه :

منحنی عمر محصول در تجارت بین المللی

منحنی عمر محصول در تجارت بین المللی اولین بار توسط لوئیز ولز ارائه گردید و سپس توسط ایگال آیال[1] پرورانده گردید. اصل مزبور بر این مبنا می باشد که بسیاری از محصولات جدید دارای چرخه ای می باشند که طی آن آغاز تولید در کشور اولیه که کالا معرفی می گردد، شروع می گردد. سپس سایر کشورهای پیشرفته به تولید محصول مزبور می پردازند و در نهایت کشورهای کمتر توسعه یافته که هزینه تولید ممکن می باشد در آنجا کمتر باشد تولید آن محصول را شروع می کنند. به بیانی دیگر کشور معرفی کننده محصول، بجای صادر کردن کالا به بازارهای خارجی ممکن می باشد به واردکننده آن کالا تبدیل گردد، در حالی که کشورهای کمتر توسعه یافته که کالا را وارد می کردند ممکن می باشد به صادرکنندگان کالا تبدیل شوند. اهمیت عده ای که منحنی عمر کالا در تجارت بین المللی دارد تاثیر آن بر استراتژی بلندمدت بازاریابی یک شرکت می باشد. تولیدکننده ای که کالای جدیدی را به بازار داخلی ارائه می دهد بایستی هرچه سریع تر این محصول را به بازارهای خارجی نیز صادر کند تا از سود حاصله قبل از ورود رقبای خارجی که می توانند آن محصول را با هزینه کمتری ارائه دهند، بهره مند گردد. اگر این تولیدکننده تولید در کشورهای خارجی را توسط سرمایه گذاری و یا از طریق مشارکت[2] هرچه زودتر شروع کند استراتژی بازاریابی مناسب و تولید بلندمدتی رو خواهد داشت.

به دلیل تئوری چرخه عمر کالا در تجارت بین المللی می باشد که کشورهای تازه صنعتی شده تأثیر فعالی در بازارهای بین المللی پیدا کرده اند. این کشورها از کشورهای صنعتی آموخته اند که کالا را چگونه بسازند. آن را ارزان تر و حتی بهتر ساختند، و به این ترتیب به صادرکنندگان تبدیل شدند .

شایان ذکر می باشد که مدل مزبور ضمن کاربردش در بازاریابی بین المللی قابلیت توجیه بعضی از نکات را ندارد. به عنوان مثال یک شرکت بین المللی آمریکایی، محصول را برای اولین بار در یک کشور دیگر طراحی و می سازد در این حالت شرکت، آمریکایی می باشد در حالی که کشور تولید کننده می تواند یک کشور جهان سوم باشد. دیگر این که عوامل محیطی خارجی ممکن می باشد باعث کم اثر کردن این تئوری گردد. مثل مداخله دولت در محدود کردن دامنه فعالیت های شرکت های خارجی که منجر به محدود شدن رقابت در بعضی از بازار می گردد.

  1. Igal Ayal
  2. 2. Joint Venture

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

  1. مطالعه تأثیر عناصرآمیخته ­بازاریابی(4P) بر افزایش فروش­وسهم­بازارخارجی در شرکت پگاه­گلپایگان
  2. تعیین مهمترین عامل موثر از عوامل آمیخته بازاریابی بر فروش شرکت
  3. شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تأثیر عناصر آمیخته بازاریابی بر افزایش فروش و سهم بازار خارجی  با فرمت ورد