عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر سرمایه اجتماعی بر تصمیم‌گیری استراتژیک در شعب بانک تجارت

قسمتی از متن پایان نامه :

مدلی برای سنجش سرمایه اجتماعی

مدل عمومی برای سنجش سرمایه اجتماعی در سازمان مدلی به نام مدل تابع سرمایه اجتماعی می باشد. این مدل به اختصار در ادامه خواهد آمد. چهار  عنصر که سرمایه اجتماعی اجتماع را می سازند:

1- روابط اجتماعی (R) ( یعنی افراد چگونه با هم کنار می آیند)

2- شبکه های اجتماعی (N) : ( سهولت برقراری ارتباط افراد با یکدیگر)

3- اعتماد (T) : ( آیا عموماً افراد به هم اعتماد دارند؟)

4- منابع (Re): آیا افراد تمایل به مشارکت و تسهیم منابع دارند؟)

محققین در یک کار تحقیقاتی ، برای سنجش سرمایه اجتماعی را در ابعاد سه گانه تقسیم کرده اند و عقیده دارند که قابلیت کاربرد در درون یک سازمان را دارد.

– با به ینگ (Bo) ، تصریح به روابط در داخل یک جامعه دارد ( پیوندهای درونی )

( یا تصریح به نوع روابط بین کارکنان در یک سازمان دارد.)    Bounding

– بریجینگ (Br) ، تصریح به پیوندهای یک جامعه با جامعه ای دیگر دارد.( پیوندهای بیرونی ) . تصریح به روابط  یک سازمان با عناصر محیطی مانند رقبا ، عرضه کنندگان و … دارد.(رحمان سرشت، 1386،ص 271)

– لینکیج (L): تصریح به روابط بین اعضای یک جامعه با سازمان های آن جامعه دارد.(پیوندهای بین اجتماعی)،(عامل اعضای یک جامعه با نهادهای خصوصی یا دولتی چگونه می باشد؟)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • اهداف

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1- شناسائی مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی (درون سازمانی و برون سازمانی) در شعب بانک تجارت استان اصفهان 2- شناسائی مؤلفه‌های تصمیم‌گیری استراتژیک در شعب بانک تجارت استان اصفهان 3- شناسائی اثرات مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی بر تصمیم‌گیری استراتژیک در شعب بانک تجارت استان اصفهان

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  تأثیر سرمایه اجتماعی بر تصمیم‌گیری استراتژیک در شعب بانک تجارت با فرمت ورد