عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر انعطاف پذیری استراتژیک بر عملکرد صادراتی شرکت های صادرکننده سنگ تزئینی

قسمتی از متن پایان نامه :

1.2    انعطاف پذیری استراتژیک و شبکه اجتماعی

انعطاف­پذیری راهبردی را می­توان به عنوان قابلیت شرکت در شناسایی تغییرات اصلی در محیط بیرونی و سپردن سریع منابع به جریان های جدید عملکرد در پاسخ به تغییرتعریف نمود. برای مثال، رشد روابط شبکه ای با مدیران ارشد دیگر شرکت­ها، مشتریان یا عرضه­کنندگان می­تواند مدیران ارشد را قادر سازد تا به منابع ، اطلاعات ارزشمند و دانشی دست­یابند که می­توانند از آنها برای بهبود عدم اطمینان بهره گیری نمایند و به اتخاذ بهترین تصمیم از طریق  در نظر گرفتن محیط بیرونی و احتمالات درونی اجرای موفق عملکردهای راهبردی کمک کرده و در نتیجه انعطاف پذیری راهبردی را تقویت کنند. O’Cass.2003))

ویژگی­های مختلف شبکه­های اجتماعی مثل اندازه شبکه و قدرت پیوندها ممکن­می باشد پیامدهای مختلفی برای انعطاف­پذیری راهبردی از منظرسرمایه اجتماعی که فراهم­می­کنند، داشته باشد.پژوهش­ها درزمینه­ی شبکه نشان­می­دهد که شبکه­های بزرگ انعطاف­پذیری راهبردی را از طریق پیمایش، تشخیص سریع و ملاحظه ی همزمان جایگزین­های راهبردی پرورش می­دهند . شبکه­های اجتماعی بزرگ تنوع دیدگاه بیشتری ایجاد می کنند زیرا دسترسی بیشتری به اطلاعات و دانش جدید و متنوع و توصیه­هایی برای حل مسأله دارند. برای مثال ارتباط با عرضه­کنندگان یا مشتریان دسترسی به اطلاعات کیفی، خدمات برتر و تحویل سریع و مطمئن را فراهم می سازد. شبکه­های بزرگ­تر به مدیران امکان می­دهند تا از طریق اطلاعات و دانش همگن به محرک­های بیشتری پاسخ داده وبه آنها توجه­نمایند و شکاف میان سازگاری حقیقی و سازگاری فراهم شده با محیط را کاهش دهند. مدیرانی که نمی­توانند تغییرات­محیطی مهم را درک نمایند بعید می باشد بتوانند با عملکردهای راهبردی شرکت متناسب شوند . شبکه­های بزرگ­تر شرکت ها را قادر می سازند تا آگاهی جامعی از فرصت­های جدید کسب کنند و درنتیجه منابع جدید ایجاد کرده و وضعیت رقابتی شان را سریع تغییر دهند. این شبکه ها بحث گسترده تری از گزینش های راهبردی را ارتقا و احتمال اینرسی شناختی و رفتار وضعیتی را که مانع انعطاف­پذیری راهبردی می­گردد کاهش می دهند .  Okumus,2003))

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

آیا هرچه انعطاف پذیری صادراتی در شرکت های تولید کننده سنگ های تزیینی بالاتر باشد ، سطح عملکرد صادراتی بالاتر می باشد ؟

آیا هرچه انعطاف پذیری صادراتی در شرکت های تولید کننده سنگ های تزئینی بالاتر باشد ، سهم بازار صادراتی آن بالاتر می باشد ؟

راهکارهای بهبود عملکرد صادراتی شرکت های تولید کننده سنگ های تزئینی کدامند ؟

5.1 اهداف پژوهش

این پژوهش با هدف مطالعه انعطاف پذیری استراتژیک بر عملکرد صادراتی انجام می گردد . درهمین راستا اهداف زیر دنبال می گردد :

مطالعه وضعیت عملکرد صادراتی در شرکت های صادر کننده سنگ تزئینی در استان مرکزی

ارائه راهکارهایی برای بهبود عملکرد صادراتی این شرکت ها

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر انعطاف پذیری استراتژیک بر عملکرد صادراتی شرکت های صادرکننده سنگ تزئینی  با فرمت ورد