عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر انعطاف پذیری استراتژیک بر عملکرد صادراتی شرکت های صادرکننده سنگ تزئینی

قسمتی از متن پایان نامه :

تعهدات صادرات

تعهدات در آغاز به عنوان مفهومی انتقادی در علوم اجتماعی طی دهه 60 قلمداد می­شدند و به گونه گسترده در زمینه­های دیگردرتعدادی از رشته­های مختلف موردتحقیق وتفحص قرار­گرفتند .                            ( Papadopoulos& Martin Martin, 2010) تعهداتی­که به عنوان ویژگی­های سازمانی قلمداد­شده­اند دربسیار ازمطالعات انجام­شده برروی عملکردصادرات تاکید­داشته ومتمرکزاند.(Lado et al., 2004; Navarro et al. 2010) چندین مطالعه بر روی اینکه چگونه اثرات تعهدات صادراتی بر روی سطح بین­الملی­کردن شرکت تاثیر می­گذارند بحث­کرده­اند. (Matanda & Freeman, 2009)  درمطالعات دیگر، تعهدات به­عنوان عامل­های درون­سازمانی که باعث بهبود عملکرد صادراتی می­شوند مورد بحث­قرارگرفته­اند. استایل و دیگران اظهار داشتند که تعهدات در قبال مبادلات آینده بر روی عملکرد صادراتی تاثیرمی­گذارند و خودش از چرخه متقابل درک هر شریک ازتعهدات دیگری به وجودمی­آید .( Styles et al., 2008)       فرض شده می باشد که اگر شرکتی متعهدبه صادرات باشد ،  نیاز به کوشش و کوشش بسیار و تخصیص منابع مهم به فعالیت­های صادراتی می باشد، پس نتایج عملکردبالای­صادراتی احتمالابدست­آید. علاوه­بر­این  همانگونه که لاگسو مونت گومری تصریح­کردند ، تعهدات صادراتی باعث افزایش اشتیاق مدیران برای کوشش در زمینه کسب اهداف بین­المللی می­گردد وآنها نسبت به اقتباس آن برای شرکت­شان اهتمام    می ورزند و اقدام به ترسیم خطوط راهنمای استراتژیک می کنندکه باعث جهت دهی تصمیمات­شان دربازارهای خارجی می­گردد . همه این موارد باعث بهبود کارآیی تخصیص­منابع می­گردد، منجربه ارائه محرک اساسی برای افزایش فروش بین­المللی ورضایت مدیران با عملکردصادراتی شرکت می­گردد. از تعهدات به عنوان عامل مستقل از ویژگی­های سازمانی بهره گیری می­شوند، برای اینکه تعهدات تأثیر­حیاتی در موفقیت یا شکست اجرای استرتژی بازی کرده و به عنوان عامل مؤثر در فرآیند اجرا در بسیار از مطالعات قلمداد می­گردد . (Rapert et al., 2002)

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

آیا هرچه انعطاف پذیری صادراتی در شرکت های تولید کننده سنگ های تزیینی بالاتر باشد ، سطح عملکرد صادراتی بالاتر می باشد ؟

آیا هرچه انعطاف پذیری صادراتی در شرکت های تولید کننده سنگ های تزئینی بالاتر باشد ، سهم بازار صادراتی آن بالاتر می باشد ؟

راهکارهای بهبود عملکرد صادراتی شرکت های تولید کننده سنگ های تزئینی کدامند ؟

5.1 اهداف پژوهش

این پژوهش با هدف مطالعه انعطاف پذیری استراتژیک بر عملکرد صادراتی انجام می گردد . درهمین راستا اهداف زیر دنبال می گردد :

مطالعه وضعیت عملکرد صادراتی در شرکت های صادر کننده سنگ تزئینی در استان مرکزی

ارائه راهکارهایی برای بهبود عملکرد صادراتی این شرکت ها

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر انعطاف پذیری استراتژیک بر عملکرد صادراتی شرکت های صادرکننده سنگ تزئینی  با فرمت ورد

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید