عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل ساختاری و مطالعه مزیت نسبی بانک ملی استان سمنان از نظر جذب سپرده در مقایسه با سایر بانک ها در سطح استان

قسمتی از متن پایان نامه :

2-24-  انواع سپرده ها براساس ماهیت حقوقی آنها :

براساس ماده 3 قانون عملیات بانکی بدون ربا ، بانکها می توانند تحت عنوان سپرده های قرض الحسنه و سپرده های سرمایه گذاری مدت دار به قبول سپرده ها ، مبادرت کنند . عناوین مذکور ناشی از ماهیت حقوقی ارتباط فی مابین بانک و سپرده گذار می باشد . در این راستا سپرده ها به 2 دسته اصلی تقسیم می شوند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-24-1 – سپرده های قرض الحسنه:

شامل حساب جاری و انواع پس انداز قرض الحسنه که از نظر حقوقی ، عنصر اصلی ارتباط فی مابین بانک و سپرده گذار در آنها را « قرض » یا « دین » تشکیل می دهد که هر دو یک مطلب را اظهار می کنند . با این تبیین که « دین » جنبه منفی تعهد ، قائم به مدیون یا متهد می باشد و قرض جنبه مثبت تعهد و قائم به دائن می باشد .

به بیانی دیگر در این مورد ارتباط بین « مقترض » (قرض گیرنده) همان ارتباط دائن و مدیون می باشد و دین به هر صورت بر ذمه مقترض قرار دارد . از این رو در سپرده های قرض الحسنه ، سپرده گذاران تأثیر قرض دهنده یا دائن و بانک تأثیر قرض گیرنده یا مدیون را عهده دار هستند و قانون عملیات بانکی بدون ربا بانک ها مکلف به استرداد عندالمطالبه این سپرده ها هستند . همچنین این سپرده جزئی از منابع بانک به شمار می رود و بابت آنها سودی به سپرده گذار پرداخت نمی گردد .

ماده 16 فصل آئین نامه عملیات بانکی بدون ربا موضوع تصویب نامه شماره 88620 هیت وزیران مقرر می دارد که جهت تحقق اهداف در بند 2 و 19 اصل 43 قانون اساسی و همچنین رفع نیازهای اساسی اشخاص ، بانکها موظفند در موارد ذیل به پرداخت وام قرض الحسنه مبادرت ورزند. (آیین نامه بانکداری بدون ربا،ص23) .

الف ) تأمین وسایل و ابزار کاری برای اشخاص فاقد امکانات

ب ) کمک به افزایش تولید علی الخصوص تولیدات کشاورزی – دامی – صنعتی

ج ) رفع احتیاجات ضروری اشخاص ( ازدواج ، تحصیل ، بیماری ، مسکن و … )

2-24-2 – سپرده های مدت دار:

سپرده های سرمایه گذاری مدت دار که ارتباط بین بانک و  سپرده گذار در آنها را ارتباط بین «وکیل» و «موکل» تشکیل می دهد به سپرده هایی اطلاق می شوند که از سوی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی برای مدت معین یا نا معین در اختیار بانک ها گذاشته می گردد تا بانک به وکالت از سپرده گذاران این وجوه را براساس سیاست های پول و بانکی از طریق مشارکت مدنی ، مضار به جعاله ، فروش اقساطی و … مورد بهره گیری قرار داده و منافع حاصل از عملیات مذکور را براساس قرارداد منعقد بین سپرده گذاران و بانک تقسیم کند .

به موجب ماده 18 آئین نامه اجرایی فصل قانون عملیات بانکی بدون ربا ، بانکها استرداد اصل سپرده های سرمایه گذاری مدت دار را تعهد یا به هزینه خود بیمه می کنند (همان ماخذ ص 90) .

2-24-3- سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت:

سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت به سپرده هایی گفته می گردد که برای حداقل 3 ماه نزد بانک سپرده می گردد . براساس قرارداد منعقد با سپرده گذار منبع آن قابلیت کاهش یا افزایش را دارد . البته با در نظر داشتن بخش نامه داخل بانکها اخیراً سود سپرده گذاری کوتاه مدت روز شمار بوده و در هر روز به حداقل موجودی آن روز سود تعلق می گیرد ضریب سه ماهه در مراحل اولیه حذف گردیده می باشد (روانبند، فریبا،1385ص109).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

سوال اصلی:

” بانک ملی استان سمنان از نظر مدل تغییر مکان – سهم، در چهار سپرده(جاری، قرض الحسنه، کوتاه مدت، بلند مدت) چه وضعیتی داشته می باشد؟

سوال فرعی:

الف) نرخ رشد سپرده های  بانک ملی استان سمنان متناسب با نرخ رشد سپرده های بانک های استان بوده می باشد؟
ب) تمرکز فعالیتهای بانک ملی استان از نظر جذب سپرده متناسب بوده می باشد؟

ج) بانک ملی استان سمنان دارای مزیت نسبی در جذب سپرده نسبت به بانک های استان می باشد؟

د) اولویت های جذب سپرده های  بانک ملی استان سمنان کدام می باشد؟

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید