عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر انعطاف پذیری استراتژیک بر عملکرد صادراتی شرکت های صادرکننده سنگ تزئینی

قسمتی از متن پایان نامه :

1.2    خروج از رقابت در صادرات

کناره­گیری از بازارصادرات به­عنوان عملکردعمدی شرکت برای کاهش قابل­توجه حضور در فعالیت­های مرتبط با بازار در بازار صادرات تعریف می­گردد . بدین­ترتیب می­توان این مفهوم را به عنوان ابزاری استراتژیک برای بهینه­سازی عملکرد در کوتاه مدت و بلندمدت به کار برد. با فرض بر اینکه یک شرکت عملکرد صادراتی خود را در محدوده بافت درونی دائماً در حال تغییر (یعنی منابع و تمایلات محدود اما در حال تغییر) و بافت بیرونی پویا (یعنی مجموعه محدودی از تهدیدها و فرصت های مناسب و زودگذر) بهینه سازی می­نماید، می­تواند سهم خود از شرایط بازار تولید صادرات از طریق تصمیم­های گسترش، بسط و کناره­گیری مدیریت کرده و متعادل خواهدساخت. Madsen, 2007)) دریافت درک معاصر از فرآیند بین­المللی­سازی، کناره­گیری از بازار صادرات را می­توان به عنوان گزینه‌استراتژیک مادی­سازی­شده مفهوم سازی نمود (یعنی انعطاف پذیری استراتژیک عیان) که ناشی از افزایش دانش تجربی بین­المللی می­باشد . در این ­مورد بایستی کناره­گیری از بازار صادرات تجلی درجه ­بالاتری از      بین­المللی­سازی لحاظ­گردد. در ­واقع کناره­گیری از بازار ­صادرات چیزی بیش­ از ­یک روش یا سازگاری اجرایی در محدوده استراتژیک صادرات وسهم­بازاری تولید­صادرات مشخص می باشد . McGuiness, 2001)) فرض­شده­می باشد که فرآیندهای زمینه انعطاف­پذیری استراتژیک درموردنهایت­های تجربی مانندکناره­گیری از بازار صادرات آشکارترند. پس منطق یافته­های بعدی را می­توان به دیگر تجلی­های انعطاف­پذیری درگستره‌ صادرات یا فرآیند بین­المللی­سازی شرکت ­(که نهایت کمتری دارد) انتقال دارد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

آیا هرچه انعطاف پذیری صادراتی در شرکت های تولید کننده سنگ های تزیینی بالاتر باشد ، سطح عملکرد صادراتی بالاتر می باشد ؟

آیا هرچه انعطاف پذیری صادراتی در شرکت های تولید کننده سنگ های تزئینی بالاتر باشد ، سهم بازار صادراتی آن بالاتر می باشد ؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

راهکارهای بهبود عملکرد صادراتی شرکت های تولید کننده سنگ های تزئینی کدامند ؟

5.1 اهداف پژوهش

این پژوهش با هدف مطالعه انعطاف پذیری استراتژیک بر عملکرد صادراتی انجام می گردد . درهمین راستا اهداف زیر دنبال می گردد :

مطالعه وضعیت عملکرد صادراتی در شرکت های صادر کننده سنگ تزئینی در استان مرکزی

ارائه راهکارهایی برای بهبود عملکرد صادراتی این شرکت ها

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر انعطاف پذیری استراتژیک بر عملکرد صادراتی شرکت های صادرکننده سنگ تزئینی  با فرمت ورد