عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر عناصر آمیخته بازاریابی بر افزایش فروش و سهم بازار خارجی

قسمتی از متن پایان نامه :

مقدمه

تعاریف گوناگونی برای بازاریابی اظهار شده می باشد ، مانند گروهی از فعالیت های تجاری وابسته، پدیده ای بازرگانی، فرایندی اقتصادی، فرایند مبادله یا انتقال مالکیت محصولات، فرایند تعدیل عرضه و تقاضا و بسیاری معانی دیگر. هر کدام از این تعاریف اظهار کننده گوشه ای از فعالیت های بازاریابی می باشد، اما تعریف کامل آن و منطق بر گرایش بازاریابی جدید نیست. امروزه صاحبنظران، بازاریابی را فرایند ارضای نیازها و خواسته های بشر تعریف می کنند. به نظر فیلیپ کاتلر، برجسته ترین نظریه پرداز در این رشته، بازاریابی عبارت می باشد از: فعالیتی انسانی در جهت ارضای نیازها و خواسته ها از طریق فرایند مبادله (روستا و همکاران، 1378، ص: 7).

  امروزه شاهد آن هستیم که سازمان ها و شرکت های تجاری با رقابت روافزون اعم از رقابت های داخلی و خارجی در زمینه افزایش فروش و دستیابی به سهم بیشتری از بازار مواجه هستند. کارخانه ارج تا مرز تعطیلی به پیش رفته می باشد، کفش ملی اقدام به کوچک سازی گسترده نموده می باشد، صنعت نساجی و کفش کشور در رقابت با رقبای چینی قافیه را باخته اند. در همین وضعیت می بینیم که بعضی شرکت ها از این مبارزه سرفراز بیرون آمده اند. گروه صنعتی انتخاب کار خود را از یک کارگاه کوچک تولید ماشین لباسشویی (دوقلوی حایر) کار خود را شروع کرده و اکنون تبدیل به یک گروه صنعتی بزرگ با نام های تجاری اسنوا، حایر، دوو و تکنوگاز شده می باشد. آن چیز که در این بین مهم می باشد بازاریابی و برنامه ریزی استراتژیک بازاریابی از طریق به کارگیری عوامل آمیخته بازاریابی می باشد. به تعبیری عواملی نظیر محصول، قیمت، کانال، توزیع و ترویج تأثیر اساسی در افزایش فروش و اندازه سهم بازار محصولات شرکت ها در بین رقبا دارند که متأسفانه در شرکت ها و موسسات تجاری ایران کمتر به این مسأله توجه شده می باشد. علت این امر نیز تا حدی روشن می باشد. این مؤسسات برخلاف شرکت های مطرح و یا فعال در بازارهای مطرح دنیا دیدگاه علمی و دقیق و صحیحی نسبت به مدیریت بازاریابی ندارند. لذا در مجموع، کشور ما سهم کوچکی از بازار را در بین رقبا به خود اختصاص می دهد. در زمینه بازار داخلی نیز همین وضعیت نظاره می گردد. بعضی از شرکت ها و مؤسسات به دلیل سابقه تولید محصول خاص و انحصاری و تقاضای بیش از حد بازار به محصول آن ها نیازی به شیوه های علمی و جدید مدیریت بازاریابی را احساس نکرده اند و لذا با تغییر شرایط بازار دچار مشکل شده اند. بعضی از این شرکت ها، هنوز هم به روش های سنتی و غیرعلمی فروش ادامه داده و بر همان اساس به تولید و توزیع و قیمت گذاری اقدام می نمایند .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

  1. مطالعه تأثیر عناصرآمیخته ­بازاریابی(4P) بر افزایش فروش­وسهم­بازارخارجی در شرکت پگاه­گلپایگان
  2. تعیین مهمترین عامل موثر از عوامل آمیخته بازاریابی بر فروش شرکت

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تأثیر عناصر آمیخته بازاریابی بر افزایش فروش و سهم بازار خارجی  با فرمت ورد