اول غریزه بعد فریضه:

 

مسئولین جامعه اگر اسلام شناس بودند می دانستند که مشکل غرایز جامعه اولین اهتمام هر دین و مکتب وحکومتی است زیرا تا غرایز مردم دچار اختلال باشد نتیجه آن عقده وعصبیت وفرار ازدین خواهد بود نبی گرامی اسلام می فرمایند “لو لا الخُبز ما تصدَّقنا وما صلَّینا” یعنی :اگر نان (برای خوردن) نباشد ما نه نماز می خوانیم نه صدقه می دهیم. این یعنی این که اول غریزه دوم فریضه {درست برعکس تفکر مقس مابان امروز}غریزه شهوت هم مثل غریزه غذاست ودین نه اجازه داده آن را سرکوب کنیم ونه از راه حرام اطفایش نماییم بنابراین شما بهتر است مسلمان تر از خدا ورسول نشوید وبه دنبال با تقوا کردن مردم بیش از آنچه خدا ورسول از آنان خواسته اند نباشید بهتر بود اول جامعه را اسلامی می کردیم بعد نام آن را جمهوری اسلامی می نهادیم نه آنکه اول نام آن را اسلامی بگذاریم وبعد دل به این خوش کنیم که با اسم ونام همه چیز حل می شود و از برون در مغرور صد فریب گردیم این که می گوییم مملکت امام زمان همه مشتی اوهام وحرفهای ساختگی دست خود ماست آیا امام زمان خودش به ما اعلام کرده که مملکت شما مملکت من واسلام شما اسلام من است؟ آیا شمااز دل امام زمان خبر دارید ومطمئنید که دلش ازدست این اسلام به تنگ نیست؟ در جامعه ما متاسفانه یک عده که اصلاً از دین باطنی وحقیقی بی خبرند یک عده هم که دین شناسند عرضه وجسارت اجرای آن را ندارند. بنابراین در ادعای اسلامیت ناب جای شبهه است زیرا اسلامی که درآن مردم عقده ای وخسته بار بیایند اسلام حقیقی نیست حاکمیت حق ندارد نبود شرایط عرفی را برای اجرای اسلام در ابعاد مختلف فکری وعملی بهانه قرار دهد چون وظیفه مبارزه با عرفهای ضد دین وفراهم کردن بسترها بر عهده خود اوست واگر حاکمیت هم بخواهد همرنگ جماعت شود دیگر فاتحه اسلام خوانده است عرفهای ضد دینی در بسیاری از ابعاد دامنگیر جامعه است وتنهامربوط به بحث ازدواج نیست هرچند که در بحث ازدواج به خاطر اهمیت وجایگاه ویژه آن بحث داغتر است وحتی در ازدواج دائم شاید بتوان گفت که عرفهای غلط عمیقتر وحادتر است تا ازدواج موقت ما یک کشور بحران زده از لحاظ جنسی هستیم غربی ها باز دنیایی دارند اما ما نه وضع دنیایمان با این اسلام عجیب وغریب آقایان معلوم است نه وضع آخرتمان راه آزادی جنسی که به وسیله اسلام بسته شده راه ازدواج موقت را هم که نا آگاهان بسته اند راه تجدید فراش بر ای مردان نیازمند هم همین طور سن ازدواج دائم هم که بالا رفته وبا این شرایط وتشریفات سنگین هم تقریبا ازدواج دائم وضعی مثل کوه کمر شکن یافته ویک جوان باید صبر ایوب داسته باشد تا به سن ازدواج برسد مردم هم تحت فشار شدبد غریزه اند ونیاز را هم در وجود آنها نمی توان کشت حال بفرمایید مردم چه خاکی باید به سرشان کنند

 

اثرات متعه:

 

با توجه به آنچه در مباحث مختلف گفته آمد اهم نتایج ازدواج موقت را به این شرح است 1- کاهش افسردگی-2- کاهش عقده وحرص جنسی وعاطفی 3- بالا رفتن کارایی4- آرامش فکری وجنسی، چندی قبل یکی از دوستان بنده که بیست سالش هم بیشتر نبود آمدم پیشم وخیلی بدون رودروایستی از من در مورد ازدواج موقت ونحوه جواز آن واحکام شرعی آن راهنمایی خواست من هم دیدم که اشتیاقش به این کار خیلی زیاده راهنماییهای لازم را کردم او هم در عرض چند ماه باچندین نفر ازدواج موقت کرد که حد اقل سه تای آنها دختر بودند بعد از اولین ازدواج موقتی که داشت روزی به من گفت که بعد ازاولین رابطه جنسی تا مدتها به ِآرامش روحی روانی بالایی رسیده وخیلی بهتر توانسته درس بخواند 4-بالا رفتن انگیزه واراده افراد برای تقوا وخویشتنداری در مقابل گناه به خصوص گناهان جنسی ودر واقع اهل هدایتند که دنبال لذتهای مشروعند وبر خورداری از لذتهای حلال نیز انگیزه انسان را برای ارتکاب حرام وبی تقوایی کم می نماید وایمان انسان را به دین بیشتر می کند{ لیزدادوا ایمانا مع ایمانهم}5- بهره وری از مواهب معنوی وثواب متعهاین اثرات به هیچ وجه در روابط آزاد وجود ندارد واگر هم داشته باشد دیر یا زود عواقب آن وعذاب وجدان حاصل از گناه دامنگیر انسان می شود به خصوص برای ما که مسلمان ومعتقد به ثواب وگناه ومسئله عقوبت ومعادیم

 

نکته: آنچه در مسئله متعه باعث کاهش عقده جنسی می گردد این است که انسان بعد از متعه کردن می فهمد که خیلی از این زیباییها وآب وتابهای بیرونی فقط یک جلوه ظاهری است وشاید بیرون این صورتها جاذبه دارتر از درون باشدبه قول مولوی : از برون سو ماهتاب واز درون سو کاهتاب .. و چه بسا همسر خود انسان از خیلی از زنان که در ظاهر با جاذبه تر و دل انگیزتر می نمایند بهتر باشد به هر حال هر مردی می خواهد تجربه جنسی اش در یک زن محدود نشود وهمچنان این حرص در وجود او هست که بداندشکل اندام یالذت جماع با زنان دیگر چگونه است که با متعه این ولع وحرص تا حد زیادی فروکش می کند در واقع در مرد روحیه تنوع طلبی است ولی در زن ودختر اصل شهوت ونیاز ثابت وجود دارددر وجود یک مرد تا زمانی که مجرد است شاید این حس تنوع طلبی وجود نداشته باشد ولی وقتی که متاهل شود این حس به نحو قوی یا ضعیف خود را نشان میدهد وهر چه سن بالاتر رود بیشتر می شود

 

یک اشکال:

 

بعضی می گویند اگر چیزی به اسم متعه وجود دارد پس چرا در امتهای قبل از اسلام اثری از آن نیست؟

 

جواب: دلیلی وجود ندارد که هر چه در اسلام هست در امتهای قبل هم وجود داشته باشد بله واجبات ومحرماتی که وجوب و حرمتشان ذاتی است نه تعبدی وهمه اصول اعتقادی بین ادیان مشترک است بعضی احکام یا سنتها نیز مخصوص اسلام است که در امتهای قبل نبوده یا به خاطر تخفیف یا تفضل یا تکمیل

 

 

 

 

 

 

 

شرایط شرعی وقانونی :

 

بین شرایط شرعی متعه با شرایط قانونی آن اختلاف جز در موارد انگشت شمار وجود ندارد از آن جمله یکی مسئله ثبت ازدواج موقت است که از لحاظ شرعی وجود شاهد وثبت ،شرط صحت نیست ولی از لحاظ قانونی هر چند که ثبت ازدواج باز شرط صحت عقد نیست ولی برای جلوگیری از بعضی عواقب این مسئله از بعد اجتماعی به عنوان شرط مطرح شده که متخلفین از آن بین یک تا شش ماه حبس می شوند فرق دیگر آنست که از لحاظ شرع ازدواج دختر در هر سنی فقط با اذن ولی جایز می شود ولی قانون گفته که ازدواج دختر زیر 16 سال علاوه بر اذن ولی اذن دادگاه را از جهت تشخیص صلاحیت را هم لازم دارد

 

 

 

 

اما آنچه بیانش مهم است آنست که عمده این دو شرط مربوط به ازدواج دائم است نه موقت وقانون می باید بین این دواندکی فرق قائل شوداما در شرط اول : مسئله ثبت در ازدواج دائم بیشتر به خاطر عواقبی است که ممکن است دامنگیر زن شود مثل حامله شدن وغیر باکره شدن یا یا سوء استفاده مثل ترک کردن زن که اگر مدرکی دال بر ازدواج آنها نباشد زن از هیچ حق قانونی بر خوردار نمی شود ولی در متعه این گونه نیست {به خصوص در متعه غیر باکره }چون در این نوع ازدواج هیچ کس به دنبال فرزند آوردن نیست به خصوص با شیوه های جلوگیری امروزه وثانیا راه سوء استفاده در این ازدواج برای مرد خیلی کمتر است چون زن ومرد در این نوع نکاح از حقوق چندانی بر خوردار نیستند که مثلا مرد بخواهد خق زن را نادیده بگیرد به خصوص با ازدواج یک ساعت ونیم ساعته بله اگر مردی بخواهد با دختر باکره ای نکاح موقت کند می توان گفت که اهمیت این مسئله از لحاظ قانونی مهم است ولی باز باید فرق قائل شد بین ازدواج در خانه های عفلف که تحت نظارت صورت می گیرد با ازدواج در بیرون اگر بحث خانه عفاف باشد که باز مشکلی از لحاظ عواقب یا سوء استفاده یاندانم کاریهای دوطرفه وجود نخواهد داشت البته باید قانون برای مردانی که در این مسئله سوء استفاده می کنند مجازاتهای سنگین تر وضع کند تا چهره این سنت شرعی در جامعه مخدوش نشود

اماشرط دوم:در مورد ازدواج زیر 16 سال که اصلا بنده چه در مورد نکاح دائم وچه موقت نظرم این است که این یک شرط مزخرفی است وقانون به اسم مصلحت بینی آن را باب کرده ولی اگر واقع این مسئله این گونه است که قانون گفته می باید در صدر اسلام رسول خدا ازدواج زیر 16 سال را علاوه بر اذن ولی منوط به تشخیص حاکم شرع هم قرار می داد چرا که مشکلاتی امروز در مورد ازدواج زیر 16 سال وجود دارد قطعا آن روز هم وجود داشته است بنابراین این یک دخالت بیجای قانون در اختیارات وزندگی خصوصی مردم است به خصوص اختیاراتی که خود شرع آن را جایز کرده است واگر قرار باشد همه جا به اسم مصلحت بینی قانون شریعت را محدود کنیم که دیگر هیچ آزادی واختیاری برای مردم باقی نمی ماند

عامل اصلی بحران :

 

ما در جامعه یکی با بحران جنسی مواجهیم ودیگری با سنتهای غلط در ازدواج دائم ،آنچه مسلم است حکومت مقصر اصلی در وضع به وجود آمده است هر چند که مردم هم به خاطر جهالتهای دینی در این مسئله به دور خود تازهایی تنیده اند که خود را در آن گرفتار کرده اند ولی این هم ریشه در عدم آگاهی رسانی دینی صحیح وکافی واجرای درست اسلام در جامعه از طرف حکومت دارد اگر حکومت به جای آنکه صرفا فقط سیاست را بگیرند وباقی ابعاد را رها کنند در اشاعه شعائر دینی وایجاد شرایط مناسب ومبارزه با بدعتهای فکری و نشر آزادیهای مشروع در جامعه می کوشیدند قطعا امروز به این مرحله بحرانی نمی رسیدیم حتی در مورد مسئله ای ابتدایی مثل حجاب هم عملکرد حکومت به گونه ای بوده که به جای آنکه مردم را به سوی اسلام جذب کند به بالا رفتن سطح بد حجابی در جامعه منجر شده اگر حکومت در بعضی موارد بی جهت جلوی آزادیهای مشروع مردم را سد نمی کرد وهمت بیشتری در تبیین وتحقق سنتها وباورهای اسلام در جامعه به خرج می داد ملت نه این همه عقده ای ودین گریز می شدند و نه این گونه راحت تمام حریمها وحرمتها شکسته می شد

 

نکته بعد اینکه باید بحث ازدواج موقت یک روال عادی وکاملاً طبیعی به خود بگیرد متاسفانه بعضی افراد ورسانه هااز این مسئله کوه می سازند در حالی که متعه وفلسفه وجودی آن یک امر جا افتاده وواضح است ودلیلی ندارد که هر از چند گاهی که کسی بحثی در این مورد می کند این همه سروصدا وبوق وکرنا راه انداخته شود رسانه ها مخصوصا باید با این مسئله کاملاًطبیعی برخورد کنند وهمان طور که راحت در مورد ازدواج دائم حرف می زننددر مورد آن صحبت نمایند چون هر چه این مسئله برزگتر وجنجالی ترشود دچار اطناب وبغرنج بیشتری می گردد واین باعث ایجاد شبهه هایی در یک مسئله کاملا بدیهی می شودبرای فرهنگ سازی باید روش اهسته وبیوسته بودن اصل کار قرار گیرد ولی متاسفانه این مسئله مدت زیادی مسکوت گذاشته می شود بعد هم یکباره وضربتی می خواهیم در مدت کوتاهی آن را در جامعه جا بیندازیم

 

برای ترویج این مسئله حرف یک وزیر ووکیل کفایت کننده نیست باید به طور مستمر از این مسئله به خصوص در رسانه ها وصدا وسیما صحبت شود وشرم وخجالت کنار گذاشته شود وقتی کشورهای غربی شبکه های تمام جنسی راه می اندازند که زن ومرد به صورت لخت مادر زاد به معاشقه جنسی می بردازند آنگاه تلویزیون جمهوری اسلامی از این شرمش می شود که در مورد متعه که یک رابطه وازدواج شرعی است بحث کند؟!! دیگران در باطل خود اهل شرم وترس نیستند ولی ما در حق وبیان آن این گونه ضعیف واهل حیائیم!!!

 

اکتفا کردن به حرف هم نه تنها مشکلی را حل نمی کند بیشتر توی ذوق مردم هم می زندمثل حلوا حلوا کردنی که فقط دهان مردم را آب می اندازد ولی از آن خبری نیست از آنجا که هم بحرانهای جنسی وهم بحرانهای عشقی وعاطفی در جامعه ما از همه جای دنیا بیشتر است این کار نیاز به یک عزم جدی از سوی مسئولین دارد نمی شود که هر از چندی یک نفر فقط بیاید یک اظهار نظری کند وبعد به خاطر جنجال 4تا آدم جاهل این بحث کنار گذاشته شودومسئولین در مورد آن سکوت اختیار کنند. زمانی حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی در زمان ریاست جمهوری خود این بحث را به طور جدی وعلنی مطرح کرد ولی آن زمان هم مسئولین به خصوص وکلای مردم هیچ اقدامی انجام ندادند چند سال قبل هم که دیدند تمام راهکارهای مبارزه با فساد با شکست مواجه می شود و جوانان دارند عقده ای می شوند وسن ازدواج دارد بالا می رودآمدند بحث خانه های عفاف را مطرح کردند اما بی عرضگی و تشتت آراء وحس عدم مسئولیت مسئولین باز هم این موضوع را در حد حرف باقی گذاشت اینکه بگوییم چون ازدواج موقت با تعذادی مخالف مواجه است که دلیل طفره رفتن نمی شودچون اولا اکثریت مردم با این امر موافقند ثانیا شما می خواهید برای موافقان خانه عفاف ایجاد کنید نه مخالفان ثالثاً همیشه هر چیزی مخالف دارد رئیس جمهور ورهبر هم مخالف دارند هر مسئولی مخالف دارد احکام شریعت مثل نماز -خمس – زکات – جهاد و… مخالف ومتمرد دارد حال همه را باید کنار گذاشت وتعطیل کرد؟!! لذا دولت ومجلس موظفند خجالت وملاحظه را کنار گذاشته بنشینند یک تصمیم عملی وفقط عملی بگیرند چون واقعاً جامعه ما با بحران ومشکل مواجه است آقایان باید بدانند مشکلات اصلی مردم وتمامیت اسلام تنها مسئله آمریکا وسیاست خارجی نیست که فکر شود فقط با گفتن مرگ بر آمریکا همه چیز حل است خیلی هاشاید فکر می کنند اسلا م یعنی فقط نماز وروزه واعتکاف و ولایت فقیه اینها فقط یک صدم کل اسلام است ضرورت توجه به مشکلات ازدواج وبحران جنسی {که یکی از دهها مسئله بغرنج جامعه ماست که حاصل عدم اجرای صحیح اسلام می باشد}کمتر از مسئله سیاست وانرژی هسته ای وارسال ماهواره به فضانیست این درست خلاف جهت اسلام ناب مورد ادعاست که یک بعد را محکم بگیرید ویک بعد دیگر را محکم رها کنید نه از زمانی که اسلام هیچ رابطه ای با سیاست نداشت ونه از حالا که اسلام فقط شده سیاست ودیگر هیچ اگر نمی توانید اسلام را اجرا کنید ومی دانید که دیگرانی بهتر از شما از عهده این کار بر می آیند این مسئولیت ها قطعاًبرشما حرام است ومشکل اینجاست که خیلی از اینها اصلا از فقه واسلام هم سررشته ندارند واسلام را در همان باورهای ظاهری شناخته اند

تاثیر شبکه های مبتذل: بنده با ماهواره مخالف نیستم ومعتقدم خیلی از برنامه های ماهوا ره از خیلی از شبکه های ما آموزنده تر ومتنوع تر است و حتی بعضی شبکه های خبری آن از اخبار ما کم سانسورتر ومنصفانه تر در بیان حقایقند ولی در کنار اینها شبکه های غیر اخلاقی هم هست که می تواند بسیار مخرب وبحران زا باشند البته بحث فقط روی ماهواره نیست ولی از آنجا که ماهواره در اکثر خانه ها هست باید مردم به این نکته توجه داشته باشند که تماشای یک صحنه مبتذل مشکل آنها را ممکن است در کوتاه مدت حل کند ولی به صورت مزمن عقده وفشار جنسی در شخص افزایش می یابد که باید به طور طبیعی حل شود واگر جنس مخالفی در اختیار نیاشد که بتواند به طور طبیعی نیروی جنسی انسان را حل کند ممکن است شخص را به عواقب ناخوشایندتری گرفتار کند

از دیگر مضرات این مسئله این است که تماشای مکرر فیلمهای مبتذل شرم وحیا وتقوا را در وجود زن ومرد از بین می برد واصلا اعتقادات دینی خود را فراموش خواهیم کرد ومسئله زنا ورابطه آزاد برایمان از زشتی می افتد خوب کسانی که د ر این صحنه ها روابط آزاد خود را نشان می دهند بر اساس اعتقاد خود عمل می کنند ولی ما که یک مسلمانیم به هیچ وجه نمی توانیم مثل آنان باشیم واگر انسان ضعیف الاعتقادی باشیم خیلی راحت با آن اعتقاد مخالف هماهنگ می شویم این مسئله برای زنها بیشتر خطرناک تر است تا مردان و تعجب اینجاست که بعضی مردان ابایی ندارند از اینکه همسرانشان اندام جنسی یک مرد را در این صحنه ها تماشا کنند ووهوس دومی در وجود آنها ایجاد شود وکم کم روح حیا وعفت در وجود آنها دریده شود و به تدریج احساس کنند اکتفا کردن به یک مرد برای آنها کم وناکافی است نه تنها همسران بلکه فرزندکان وکودکان نیز در بسیاری از خانواده ها راحت وآسان به هر شبکه ای دسترسی دارند در بعضی کشورها وحتی کشورهای غربی اگر مجریان قانون بدانند که والدین اجازه تماشای شبکه های مبتذل یا حتی فیلمهای خشونت بار را به فرزندان زیر 18 سال داده اند جریمه یا زندان می شوند وخیلی نسبت به این مسائل سختگیرند ولی در این جامعه که اصطلاحا اسلامی هم هست حد ومرز وکنترل جدی در بسیاری از خانواده ها نیست امروز با حجم عظیم ورود ماهواره ها به خانه ها وسایتهای غیر اخلاقی ورد وبدل اطلاعات ناسالم از طریق موبایل ،سن آگاهی نوجوانان از مسائل جنسی پایین آمده و عملا نمی توان آنها را تا وقت ازدواج از این مسائل غافل ودور نگاه داشت بنابراین باید فکر اساسی کرد

 

به هر حال این مسئله را عرض کردم از آن جهت که روحیه وتمایل به زنا ورابطه نامشروع ودوری گزینی از رابطه حلال مثل متعه گاه ریشه در همین مسائل دارد اسلام سعی بر آن دارد که حتی الامکان سن فهم مسائل جنسی در زمان خودش باشد وآگاهی زود هنگام را مضرمی داند بعضی دستورالعملهابر همین هدف بیان شده اند مثل عدم حضور طفل در اطاقی که زن ومرد مشغول معاشقه اند ومانند اذن نابالغین در هنگام ورود به اطاق خصوصی زن ومرد” یا ایها الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم و الذین لم یبلغوا الحلم منکم ثلاث مرات من قبل صلاه الفجر و حین تضعون ثیابکم من الظهیره و من بعد صلاه العشاء، ثلاث عورات لکم”

 

ولی زمانی که شخص به سن فهم وشهوت برسد در اینجا اسلام مصر بر امر ازدواج وتشکیل خانواده است ومعطل ماندن بر این امر را بدون دلیل جایز نمی داند به خصوص اینکه شخص خوف ارتکاب به گناه را نیز در وجود خود احساس کند