مقالات و پایان نامه ها

ازدواج نخستين سنگ بناى تشكيل‏ خانواده و بالطبع، جامعه و اجتماع است

ازدواج يك امر ضرورى است كه از اول خلقت انسانها بوده و حضرت آدم عليه السلام كه اولين انسان روى زمين محسوب مى شود به دستور خداى تبارك و تعالى با دومين انسان روى زمين كه حواء است ازدواج كرده Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

احکام عقد موقت

نحوه عقد: دو طرف بعد از رضایت کامل وتعیین مهریه وزمان مشخص،صیغه عقد رابه این صورت اجرا می کنند که ابتدازن می گوید:زَوَّجتُکَ نفسی فِی المُدَّهِ المعلومَهِ علی المِهرِِالمعلوم “وبعد مرد میگوید :”قَبِلت النکاح ” یا ” قبلت” وعقد تمام Read more…

By 92, ago