مقالات و پایان نامه ها

ترک خانه ی پدری-تشکیل زندگی زناشویی

ترک کردن خانه ی پدری،گام مهمی در پذیرفتن مسئولیت است. میانگین سن ترک کردن خانه ی پدری در سال های اخیر افزایش یافته است، به طوری که جوانان بیشتری قبل از ازدواج،مستقل زندگی می کنند. اینکه فرد در چه سنی Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

تحقيقات انجام شده در داخل كشور – ساخت خانواده

تحقيقي تحت عنوان بررسي رابطه رضايت زناشويي از زندگي و بيماريهاي رواني زنان متاهل شهرستان نهاوند انجام گرفته كه نتيجه تحقيق حاكي از آن اسيت كه بين علائم رواني مانند افسردگي و اضطراب و رضايت زناشويي رابطه معني داري وجود Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

واژه خانواده -تعريف خانواده -چرخه ي دوره ي زندگي خانوادگي

خانواده معادل famille و در زبان فرانسه family  در زبان انگليسي است كه خود از واژه ي لاتين familia به مفهوم مجموعه ي پدر و مادر و فرزندان آمده است . خانواده در زبان فارسي به معناي دودمان و اهل Read more…

By 92, ago
پایان نامه

پایان نامه مدیریت:رابطه بکارگیری اتوماسیون اداری بابهبودعملکردکارکنان کمیته امداد

  عنوان کامل پایان نامه :  ارتباط بکارگیری اتوماسیون اداری بابهبودعملکردکارکنان کمیته امداد قسمتی از متن پایان نامه : سایت منبع سوالات فرعی: آیا میان بهره گیری از اینترنت به عنوان یکی از ارکان اتوماسیون اداری در کمیته امداد امام Read more…

By 92, ago
پایان نامه

دانلود پایان نامه درباره:سنجش بکارگیری اتوماسیون اداری بابهبودعملکردکارکنان کمیته امداد

  عنوان کامل پایان نامه :  ارتباط بکارگیری اتوماسیون اداری بابهبودعملکردکارکنان کمیته امداد قسمتی از متن پایان نامه : 1 فرضیه های پژوهش 1-9-1 فرضیه اصلی این پژوهش عبارت می باشد از: میان بهره گیری از اتوماسیون اداری در کمیته Read more…

By 92, ago
پایان نامه

دانلود پایان نامه :رابطه بکارگیری اتوماسیون اداری بابهبودعملکردکارکنان کمیته امداد

  عنوان کامل پایان نامه :  ارتباط بکارگیری اتوماسیون اداری بابهبودعملکردکارکنان کمیته امداد قسمتی از متن پایان نامه : 1اهداف پژوهش 1-6-1هدف اصلی هدف اصلی از انجام این پژوهش ارائه پیشنهادات وراهکارهایی علمی و کاربردی در جهت بهبود عملکردکارکنان سازمان Read more…

By 92, ago
پایان نامه

تحقیق پایان نامه ارشد:تاثیر بکارگیری اتوماسیون اداری بابهبودعملکردکارکنان کمیته امداد

  عنوان کامل پایان نامه :  ارتباط بکارگیری اتوماسیون اداری بابهبودعملکردکارکنان کمیته امداد قسمتی از متن پایان نامه : 1علت انتخاب موضوع ترسیم چشم انداز در حقیقت آینده دور یک کشور و بیانگر ارزشها، آرمان ها وتفکرات سیاستگذاران کشور می Read more…

By 92, ago