مقالات و پایان نامه ها

برخورد با خویشاوندان

برخورد با خویشاوندان   یکی دیگر از مواردی که انسان می بایست چگونگی برخورد با آنها را بیاموزد، فامیل و خویشاوندان هستند.در روایات اسلامی وارد شده که اقوام و خویشاوندان تو، اصل،ریشه، دست وبالهای تو هستند(که با آن پرواز میکنی Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

برخورد با پدر ومادر

برخورد با پدر ومادر   شکی نیست که بهترین و ارزشمند ترین نحوه برخورد انسان بعد از انجام فرامین خداوند متعال،در برخورد با والدین و قدردانی از زحمات و رنجهای آنان تجلی می یابد، زحماتی که از دوران بارداری تا Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

بعضی از وظایف والدین نسبت به کودک

تکیه کلام هر پدر ومادی در برابر فرزندانتان این است که ما به گردن شما حق داریم ،که شامل حق ایجاد،حق بزرگ کردن،حق تامین غذا لباس و وسایل زندگی حق مراقب تاز سرما و گرما و بیماریها،حق تعلیم وتربیت…   Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

              برخورد با فرزندان وتربیت آنها

برخورد با فرزندان وتربیت آنها   اسلام نسبت به اولاد و فرزندان و تربیت و مراعات امور مربوط به آنان با این دید   که آنان آینده سازان جوامع بشری هستند و اصلاح و افساد جامعه بدست آنان و   Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

مشکلات ارتباطی و اختلالات روانشناختی

     یکی دیگر از عوامل موثر در رضایت زناشویی سطح تحصیلات و  نیز موقعیت اجتماعی– اقتصادی است. (18). بین میزان تحصیلات و موفقیّت در زندگی، هم در شوهران و هم در همسران نیز ارتباط قوی برقرار است. به نظر می Read more…

By 92, ago